JankaV
28.12.06,13:09
Dobrý deň,
v roku 2005 v máji poskytol spoločník pôžičku, zaúčtovaná na 221/365. V roku 2005 o úrokoch nebolo účtované. Z pôžičky nie je splatená ani koruna a rok je preč. Problém mám takýto:
1. mám preúčtovať záväzok z 365 na 479?
2. mám zaúčtovať úroky za rok 2006, alebo stačí zaúčtovať všetky úroky komplet po splatení pôžičky?
3. a čo s nenaúčtovaným úrokom za rok 2005?
dracica
28.12.06,13:39
čo je v zmluve napísané??? Kedy má byť úrok splatný k akému dátumu ???
JankaV
28.12.06,14:15
V zmluve je uvedené, že úroky budú tvoriť poslednú splátku.
Milan Benka
28.12.06,14:20
úrok mal byť účtovaný v časovej a vecnej súvislosti. Teda do období, do kt. časovo patrí.
JankaV
28.12.06,14:25
toho som sa obávala. Len teraz neviem, čo s tým. Či ich neúčtovať vôbec za minulé obdobia a tento rok budem účtovať úroky prislúchajúce roku 2006, alebo zaúčtovať aj tie z roku 2005.
Milan Benka
28.12.06,14:33
toho som sa obávala. Len teraz neviem, čo s tým. Či ich neúčtovať vôbec za minulé obdobia a tento rok budem účtovať úroky prislúchajúce roku 2006, alebo zaúčtovať aj tie z roku 2005.

Aj tie za r.2005, ale ako nedaňový náklad. Predpokladám, že nemajú významný vplyv.
plavčík
04.02.07,17:31
Z toho čo som si prečítal sa chcem uistiť či rozmýšľam správne:

Naša spoločnosť poskytla finančnú výpomoc na základ zmluvy o fin.výpomoci inej PO , v zmluve sa píše o výške úrokov.
Čiže teraz - musím vypočítať výšku úrokov ( nemáte niekto dáku pomôcku na ich výpočet?) a ich vyfakturovať tej PO v roku 2007a dať ich do výnosu roku 2006 s textáciou ...fakturujeme Vám úroky z poskytnutej fin.výpomoci..........výška úroku k 31.12.2006 je .... .

Takže mi napríklad vychádza výška úroku 1500Sk
teraz / v roku 2007/ zaúčtujem
a/ 311/385 .....1500 Sk
b/ v roku 2006 urobím ID ako 385/662 .....1500Sk

rozmýšľam správne? Ak nie prosím o radu.
ĎAKUJEM!
plavčík
04.02.07,19:56
posúvam otázku
Marianna01
04.02.07,20:30
V podstate rozmýšľaš správne, účtovanie je OK.:)

Ináč, faktúra nemusí byť, stačí Ti zmluva ako podklad. Ale môže.
ondrejvla
04.02.07,20:47
Z toho čo som si prečítal sa chcem uistiť či rozmýšľam správne:

Naša spoločnosť poskytla finančnú výpomoc na základ zmluvy o fin.výpomoci inej PO , v zmluve sa píše o výške úrokov.
Čiže teraz - musím vypočítať výšku úrokov ( nemáte niekto dáku pomôcku na ich výpočet?) a ich vyfakturovať tej PO v roku 2007a dať ich do výnosu roku 2006 s textáciou ...fakturujeme Vám úroky z poskytnutej fin.výpomoci..........výška úroku k 31.12.2006 je .... .

Takže mi napríklad vychádza výška úroku 1500Sk
teraz / v roku 2007/ zaúčtujem
a/ 311/385 .....1500 Sk
b/ v roku 2006 urobím ID ako 385/662 .....1500Sk

rozmýšľam správne? Ak nie prosím o radu.
ĎAKUJEM!

Faktúry vystavuješ za služby, alebo za tovar. Za úroky faktúry nevystavuješ, účtuješ na základe zmluvy o úvere ( pôžičke).
Fortunáta Mackayová
06.02.07,16:23
istina * 0,10(napr.10% p.a.)/360*počet dní