Zoltán Kovács
28.12.06,14:42
V prílohe pripájam daňový kalendár na rok 2007