virka
28.12.06,22:01
SZČO, pracuje na Slovensku aj v zahraničí. Vedel by mi niekto poradiť na čo pri práci v zahraničí má nárok. V zahraničí pracuje (napr. po sebe 6 týždňov- podľa zákaziek), potom 2 mesiace na Slovensku. Cestovné lístky si odkladá, platia pre SZCO diety a vreckové?Ak by ste mi mohli poradiť niekto ďakujem.Ak aj konkrétne.
Evanka
28.12.06,22:06
SZČO, pracuje na Slovensku aj v zahraničí. Vedel by mi niekto poradiť na čo pri práci v zahraničí má nárok. V zahraničí pracuje (napr. po sebe 6 týždňov- podľa zákaziek), potom 2 mesiace na Slovensku. Cestovné lístky si odkladá, platia pre SZCO diety a vreckové?Ak by ste mi mohli poradiť niekto ďakujem.Ak aj konkrétne.
Pri práci v zahraničí má ako SZČO nárok na cestovné náhrady v súlade so zákonom o CN.
Johanka
29.12.06,12:45
§19 ods.2 Zákona o dani z príjmov:
e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, 87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu;87) ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové , vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)

Odkaz č.87 je na Zákon o cestovných náhradách, pozri § 13 a 14.
Kristina27
09.01.07,10:12
SZCO pracoval od 10.07.2006 do 31.08.2006 v Nemecku, má nárok na 40% zo základnej sumy stravného v zahraničí, čiže 40% z 45 Euro x počet dní v Nemecku? Alebo načo vôbec má nárok?
Kristina27
09.01.07,17:10
Mal niekto takýto prípad, keď pracoval živnostník napr. mesiac v zahraničí, fakturoval slovenskej firme len hodinovku za vykonané práce, ako mu vypočítať diety?
Johanka
09.01.07,17:32
Odpoveď máš v príspevku č.3 :) .