Dobias
29.12.06,13:45
Chcem sa opýtať múdrych hlavičiek, ako je to v prípade, keď si živnostník podnikajúci v lesníctve kúpil koňa, ktorého potrebuje na zvážanie dreva.Stretla som sa stým prvý raz a neviem ako to mám zaúčtovať, aký je to výdavok a či sa odpisuje?
mysimis
29.12.06,14:02
záleží od toho akú má cenu.
Marína
29.12.06,14:23
Zaradíš do evidencie dlhodobého majetku(DM) odpis. skupiny 2, Pol. 2-1, KP 01.22.13 a budeš odpisovať 6 rokov. Viď príspevky č. 5 a 7 - andrej_rv.
STRELEC
29.12.06,14:37
Trolinku doplním:
Samozrejme predmetom nákladov sú aj všetky prevádzkové náklady súvisiace s daným majetkom. Opravy sa sice nevyskytnú (:) ), ale strava, ustajnenie, veterinár, postroje .... možno niekto chodí svojím autom koňa nakŕmiť a je treba mu to auto preplatiť (za splnenia iných pož.). ... proste niečo ako u strážneho psa.
andrej_rv
29.12.06,18:04
záleží od toho akú má cenu.
Nezáleží. Podľa § 22 ods. 2 písm. d) ZoDP sú hmotným majetkom odpisovaným pre účely zákona dane z príjmov zvieratá uvedené v prílohe. V položke 2-1 prílohy ZoDP sú uvedené "kone plemenné, úžitkové a chovné". V zmysle ZoDP sú teda ťažné kone dlhodobým majetkom odpisovaným v 2. OS vždy a bez ohľadu na obstarávaciu cenu podobne ako napr. budovy a stavby. (limit 30,000,- Sk sa vzťahuje len na hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí uvedené v citovanom paragrafe ods. 2 pod písmenom a).
virka
29.12.06,18:36
Tak ako to vlastne je, pretože ja som to účtovala stále podľa ceny koňa.
andrej_rv
29.12.06,19:57
Tak ako to vlastne je, pretože ja som to účtovala stále podľa ceny koňa.
Ak nestačí (podľa mňa jednoznačné) znenie § § 22 ods. 2 písm. d) ZoDP,
doplním ešte výňatok z § 38 ods. 4 Postupov účtovania PÚ:
"Na účte 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá(4) sa účtujú bez ohľadu na obstarávaciu cenu dospelé plemenné a chovné zvieratá za účelom hospodárskeho využitia. ...Hospodárskym úžitkom sa rozumie..využitie ťažnej sily zvieraťa, komerčné využitie"
V definícii základného stáda a ťažných zvierat sa Postupy odvolávajú na ZoDP (resp. jeho prílohu).
virka
30.12.06,19:57
Ja som rada ak mi niekto odpíše, ale včera vecer bola odpoved troch poradakov rozdielna.....
Manual
30.12.06,20:02
Ja som rada ak mi niekto odpíše, ale včera vecer bola odpoved troch poradakov rozdielna.....
virka, jeden z prvých poraďákov /Marian/ tvrdil že viac hláv, viac kapusty....:D
Ale neber to v zlom.
STANČO
02.01.07,08:31
Súhlasím s Marínou, aj ja mám živnostníka , ktorý podniká v lesníctve, tiež kúpil koňa a zaradil som ho do " dvojky" tak ako to radila Marína a odpisujem ho 6 rokov
juskam
04.03.08,16:42
Súhlasím s Marínou, aj ja mám živnostníka , ktorý podniká v lesníctve, tiež kúpil koňa a zaradil som ho do " dvojky" tak ako to radila Marína a odpisujem ho 6 rokov

CHcem sa spytať, ak som dostal dotáciu z UPSVaR a kúpil som koňa za 30 000,-- Sk tak do príjmov mi pojde 30 000 alebo len 5000,-- Sk (ročný odpis), keďže dotácia sa rozpušťa do príjmov podľa výšky výdavkov?
azla
04.03.08,17:16
CHcem sa spytať, ak som dostal dotáciu z UPSVaR a kúpil som koňa za 30 000,-- Sk tak do príjmov mi pojde 30 000 alebo len 5000,-- Sk (ročný odpis), keďže dotácia sa rozpušťa do príjmov podľa výšky výdavkov?
pozri napr. toto:
http://www.porada.sk/629599-post6.html
ola
04.03.08,20:36
CHcem sa spytať, ak som dostal dotáciu z UPSVaR a kúpil som koňa za 30 000,-- Sk tak do príjmov mi pojde 30 000 alebo len 5000,-- Sk (ročný odpis), keďže dotácia sa rozpušťa do príjmov podľa výšky výdavkov?

§ 17 ods. 3 písm. h) ZDP sa zahrnie postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto prostriedkov.

cit....dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov; tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane 1. postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku, 2. v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.
evinka33
24.10.12,19:55
Prosím Vás keď SZČO ktorý teraz začal podnikať v lesníctve vlastní už cca 4 roky súkromne koňa, žiadny doklad o kúpe už nemá, a chcel by tohto koňa zaradiť do majetku, pretože ho využíva pri ťažbe dreva a aby si mohol uplatnovať výdavky ako krmivo, veterinár a pod. Stačí ak ho zaradí resp. preradí z osobného majetku do majetku firmy v nulovej hodnote? Odpisovať ho tým pádom samozrejme nebude ale jemu ani nejde o tie odpisy - lebo nemá doklad o kúpe - ale hlavne o tie výdavky aby si mohol uplatniť. Vo výkaze majetku a záväzkov ho potom asi nebude uvádzať kedže jeho hodnota je nulová? ďakujem za radu.
a_je_to
28.10.12,21:06
Prosím Vás keď SZČO ktorý teraz začal podnikať v lesníctve vlastní už cca 4 roky súkromne koňa, žiadny doklad o kúpe už nemá, a chcel by tohto koňa zaradiť do majetku, pretože ho využíva pri ťažbe dreva a aby si mohol uplatnovať výdavky ako krmivo, veterinár a pod. Stačí ak ho zaradí resp. preradí z osobného majetku do majetku firmy v nulovej hodnote? Odpisovať ho tým pádom samozrejme nebude ale jemu ani nejde o tie odpisy - lebo nemá doklad o kúpe - ale hlavne o tie výdavky aby si mohol uplatniť. Vo výkaze majetku a záväzkov ho potom asi nebude uvádzať kedže jeho hodnota je nulová? ďakujem za radu.

Keď sa taký majetok zaraďuje, tak sa zaradí v plnej hodnote, ale ako plne odpísaný. Podľa toho nemôže byť prekážkou, ak pri nedokladovanej kúpe bude zaradený v nulovej hodnote. Vo VMZ nebude, lebo zostatková cena = 0. Jedna vec je možnosť uplatňovania výdavkov, druhá povinnosť zdaniť plnú sumu predaja, ak by ho predával. S tým nech vopred ráta.