Macko 3
30.12.06,15:44
Prosím o radu vyhorel obchod a mna by zaujimalo ako to bude s DPH
tovar sa nedá použiť možem si uplatnť dph z tohto tovaru alebo budeme musieť vrátiť DPH podľa škodového protokolu . Poisťovňa preplatí určitu sumu ale vyjadrí sa až v r, 2007 , lebo teraz dovolenkuju .ˇcitala som viacej tem o škode ale nie som z toho mudra. Dakujem za rady.
KEJKA
30.12.06,21:05
Z väčšiny príspevkov vyplýva, že škoda nemá nič spoločné s DPH - nejde o dodanie tovaru v zmysle zákona o DPH.
Poisťovňa uhradí škodu bez DPH.
Monika Kováčová
30.12.06,21:34
No neviem, ja som síce riešila krádež, ale v tomto prípade postupovala takto:
Podľa škodového súpisu vecí som vyčíslila škodu + DPH, ktoré som z týchto vecí uplatnila na vstupe.
Sumu DPH som odviedla do ŠR na základe par. 53 odst. 5 (5) V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu, 26) zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, odvedie platiteľ daň zníženú o daň, ktorú z tohto tovaru už odviedol, najviac však do výšky odpočítanej dane. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.

Je ale pravda, že vyhorenie nieje krádež.
Monika Kováčová
30.12.06,21:38
V tejto súvislosti má ešte napadá, či par. 9 Dodanie služby odst. 2
(2) Užívanie hmotného majetku, ktorý je vo vlastníctve platiteľa a pri ktorého kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, na osobnú spotrebu platiteľa alebo jeho zamestnancov alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie platiteľa sa považuje za dodanie služby za protihodnotu.

sa nemôže aplikovať na škodu spôsobenú požiarom. Či teda z tohto ustanovenia zákona o DPH nemôže byť takáto škoda považovaná za hmotný majetok (zásoby), ktorý nie je užívaný na podnikanie platiteľa. Neviem, či som sa vyjadrila jasne, ale napadlo ma, či v tomto prípade nejde o dodanie služby. Neviem, možno len veľmi kombinujem... ;)
ondrejvla
30.12.06,22:26
Ja som pred dvomi rokmi riešila u môjho klienta tovar vytopený povodňou, škodu na tovare bez DPH uhradila poisťovňa( našťastie ma poslúchol a 9 dní pred tým si poistil zásoby). DPH sme museli odviesť.
Taktiež v druhom prípade, kde vznikla škoda na tovare - prezervatívy, na základe vysvetlenia nám to DÚ uznal ako nákladovú položku, ale DPH sme tiež museli odviesť.
Džudi
30.12.06,23:36
Pracujem vo firme kde majitel stale spomina v zlom na byvaleho uctovnika, ktory odviedol zo zasob - vyhorela mu predajna, DPH lebo vraj mu po case povedali na DU ze nie je povinnost nakolko sa nejednalo o kradez. Ale stale nemam 100 % jasno ci treba odviest alebo nie, ja by som sa priklonila, k tomu ze nie.
ivako
31.12.06,09:40
Ja si tiež myslím, že platiteľ nie je povinný odviesť DPH pri poškodenom alebo zlikvidovanom tovare.Platiteľ pri uplatňovaní odpočítania dane musí splniť podmienku upravenú v § 49 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ktorou je použitie prijatých tovarov a služieb na účely svojho podnikania. V momente keď si platiteľ uplatňuje odpočítanie dane má totiž túto podmienku splnenú, to zn. kúpil tovar na účely jeho použitia v podnikaní napr. na účely jeho predaja. Ak sa mu v budúcnosti nesplní tento účel, pretože tovar zlikviduje z dôvodu poškodenia alebo ukončenia záručnej doby, nemôže vám daňová kontrola túto skutočnosť spätne aplikovať v období, keď účel použitia bol splnený. To znamená nemožno spätne nepriznávať odpočítanie dane, ak to zákon jednoznačne neukladá.
Zákon o DPH jednoznačne ukladá vrátiť odpočítanú DPH pri kúpe tovaru, pri ktorej účel použitia bol v momente odpočítania dane splnený a to len vtedy, ak ide o krádež tovaru. V tomto prípade platiteľ v zdaňovacom období, v ktorom tovar nadobudol splnil podmienku odpočítania dane , to zn. kúpil ho na účely použitia vo svojom podnikaní, ale následne došlo k porušeniu tejto podmienky krádežou. Preto zákon o DPH v § 53 ods. 5 upravuje povinnosť vrátiť odpočítanú DPH, a to v zdaňovacom období, v ktorom zistil odcudzenie. Nemožno totiž platiteľovi ukladať povinnosti spätne.
Platiteľ nemohol v čase odpočítania dane vedieť, že takto naloží s tovarom.
Macko 3
04.01.07,16:29
Všetkým vám ďakujem za príspevky .
Macko 3
04.01.07,16:29
Všetkým vám ďakujem za príspevky .
Zoltán Kovács
10.01.07,11:22
Pripájam vyjadrernie z DR SR Bratislava k tejto problematike. Hrubo som označil čo sa vzťahuje na zadanú otázku.
betka
24.07.09,23:53
Mám jeden prípad.:)
UJ dala nepotrebný tovar "na smetisko=do šrotu=odpad". (pre úplnosť).
Keďže nejde o krádež, a mám FA od "smetiska", účtujem o škode:
- výdajka zo skladu: škoda 549/112

- FA od smetiska, že nám odpad prijala, poskytla nám službu: 518,343/211 (alebo 321)

A teraz si zoberme situáciu:

Dám nepotrebný tovar na smetisko a nemám doklad. Mám škodu, vznikla mi naozaj v skutočnosti škoda na tovare. Čo by mi z toho vyplývalo?
- mohlo by dojsť k situacii, že účtovanie: 549/112, by mi mohlo byť v celku vytknuté, mala by som mať v ruke nejaký protokol o likvidácii tovaru. Podpíše sa ....., ale dokaz, kde???, može byť len papierový. Táto situácia by mohla znamenať i domienku, že mohol byť tovar darovaný, a už by išlo o par. 8/3-dodaný tovar bezodplatne, alebo na vlastnú spotrebu......

- takže, keď je v ruke doklad od smetiska za likvidáciu odpadu (suma poplatku nekresťanská), ide o klasickú 549/112 a plus účtovanie o poplatku za uloženie odpadu.

To len tak medzi rečou popri čítaní, keďže názov témy bol zaujímavý, ako i čítanie:)