Naďa
02.01.07,15:40
SZČO používa na podnikanie Aviu, ktorú vlastní ako súkromná osoba. Preštudovala som si zákon o cestovných náhradách a podľa neho si nemôže účtovať 6,20 za odjazdený km, pretože zákon hovorí o náhradách pri používaní osobného motorového vozidla. Mám pravdu? Za príspevky ďakujem.
vikinka
02.01.07,17:22
Zákon o cest.náhr.v rámci § 7 ods.3 ustanovuje,že sadzba zákl.náhrady pri náklad.aut.a autobusoch sa dohodne medzi zamestnancom a zamestnávateľom.To je pravda že nie je stanovená zákl.náhr.na náklad.aut.,v minulosti si mohol uplatniť najviac sadzbu zákl.náhr.pre osobné aut.zvýšenú na dvojnásobok.
Johanka
02.01.07,17:26
SZČO používa na podnikanie Aviu, ktorú vlastní ako súkromná osoba. Preštudovala som si zákon o cestovných náhradách a podľa neho si nemôže účtovať 6,20 za odjazdený km, pretože zákon hovorí o náhradách pri používaní osobného motorového vozidla. Mám pravdu? Za príspevky ďakujem.
Postupuješ podľa § 19 ods.2 písm. e/ Zákona o dani z príjmov - sadzbu základnej náhrady v zmysle Zákona o cestovných náhradách ( 6,20 Sk/km) si môže daňovník uplatniť iba na vlastné osobné motorové vozidlo.
Naďa
02.01.07,18:07
Prečítala som si §7 ods. 3 a ďakujem. Mne to akosi ušlo. Čiže ak sa SZČO rozhodne pre sadzbu za km 12,40 a urobí o tom záznam, je to daňovo priechodné. http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
andrej_rv
02.01.07,18:25
Prečítala som si §7 ods. 3 a ďakujem. Mne to akosi ušlo. Čiže ak sa SZČO rozhodne pre sadzbu za km 12,40 a urobí o tom záznam, je to daňovo priechodné. http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif Nie, nie je to priechodné. Ak ide o pracovnú cestu SZČO vlastným nákladným vozidlom, základnú náhradu si uplatniť nemôže (ZoDP uvádza ako daňový výdavok len základnú náhradu pri použití vlastného osobného vozidla nezahrnutého do obchodného majetku). Zákon žiadnu základnú náhradu pre použitie vlastného nákladného auta SZČO na pracovné cesty či podnikanie neumožňuje.
Podrobnejšie je problematika náhrad uvedená napr. v príspevku Ing.Acsovej http://www.porada.sk/t33037-zakladna-nahrada-za-pouzitie-sukromneho-automobilu.html
Muška
02.01.07,18:25
§ 7 - cestné náhrady - je dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, tzn. že sa netýka SZČO s jeho vlastným nákladným autom.

Ty sa musíš riadiť § , ktorý Ti uviedla Johanka
e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, 87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu;87) ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)
vikinka
02.01.07,18:49
Ospravedlňujem sa Nade za príspevok,ja som tým chcela súhlasiť s tým že má pravdu a to že nemá nárok,zle som sa vyjadrila.
Naďa
02.01.07,20:53
Ďakujem za príspevky. Po ich prečítaní som si spomenula na reklamu, ktorá sa končila slovami "Musím sa veľa učiť, mamička" :confused: