ego.mc
04.01.07,09:32
Dobrý deň.
Je niečim obmedzený počet stravných lístkov vydaných pre jednu osobu na jeden deň?
Myslím tým, či môže SZČO alebo zamestnanec na jeden deň dostať aj viac stravných lístkov, samozrejme v celkovej hodnote 89.-Sk. napr. 40+49.
Ďakujem za odpoveď.
Tweety
04.01.07,09:42
Dobrý deň.
Je niečim obmedzený počet stravných lístkov vydaných pre jednu osobu na jeden deň?
Myslím tým, či môže SZČO alebo zamestnanec na jeden deň dostať aj viac stravných lístkov, samozrejme v celkovej hodnote 89.-Sk. napr. 40+49.
Ďakujem za odpoveď.
§ 152 ZP Stravovanie zamestnancov
(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu.

(2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Na účely stravovania sa za pracovnú zmenu považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.
(3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

(4) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 3, len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2.

(5) Zamestnávateľ môže so súhlasom zástupcov zamestnancov
a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas prekážok v práci,
b) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie.
Evanka
04.01.07,09:55
Dobrý deň.
Je niečim obmedzený počet stravných lístkov vydaných pre jednu osobu na jeden deň?
Myslím tým, či môže SZČO alebo zamestnanec na jeden deň dostať aj viac stravných lístkov, samozrejme v celkovej hodnote 89.-Sk. napr. 40+49.
Ďakujem za odpoveď.
Ide o výšku uznateľného výdavku. Je jedno v akých čiastkových hodnotách bude vydaná cenina. Môže to byť aj tak, ako to píšeš.
Jozef Mihál
04.01.07,10:08
V duchu otázky odpoveď - prečo by nemohol dostať aj 100 lístkov na deň, žiadny zákon to nezakazuje. Iná vec sú však daňové náležitosti.
bepo
04.01.07,10:13
V duchu otázky odpoveď - prečo by nemohol dostať aj 100 lístkov na deň, žiadny zákon to nezakazuje. Iná vec sú však daňové náležitosti.
Existuje spoločnosť pri ktorej sa dá určiť aj nominál lístku,možno by išlo dať si urobiť 50 halierové lístky :)
Chobot
04.01.07,10:16
Ide o výšku uznateľného výdavku. Je jedno v akých čiastkových hodnotách bude vydaná cenina. Môže to byť aj tak, ako to píšeš.

Asi viem kam Tvojou otázkou mieriš. Tiež by som niekedy uvítal mať miesto jedného 89 korunového lístka dva - 40 a 49 SK. Ak si kupujem v lahôdkach filé so šalátom a 2 dl koly, stojí to napr. 70. Vtedy nemôžem platiť 89 korunovým, lebo mi nevydajú. A načo budem kupovať ešte niečo iné, len preto, aby som použil celý lístok?

Nezáleží na počte, ale na celkovej hodnote. Ak si u predajcu str. lístkov objednáte lístky v hodnote 20,- SK, tak Ti vytlačia aj také a môžete ich dať napr. 4 ks.
fasia
04.01.07,11:20
keď už sme pri stravnom. Hodota jedla pre FO podnikateľa pri dodržaní daňových predpisov je 89,- Sk za jedlo + dph?
alebo je cena jedla 89,- Sk s DPH?
ma podnikateľ FO nárok na uplatnenie dph zo stravy?
Tweety
04.01.07,11:33
keď už sme pri stravnom. Hodota jedla pre FO podnikateľa pri dodržaní daňových predpisov je 89,- Sk za jedlo + dph?
alebo je cena jedla 89,- Sk s DPH?
ma podnikateľ FO nárok na uplatnenie dph zo stravy?
AK je platcom dph,a bola mu vyfakturovaná, tak nárok na odpočet dane má. Táto hodnota 89,- je u neho bez dane, je to náklad na stravovanie.
fasia
04.01.07,11:45
Ďakujem Tweety... :)
ego.mc
05.01.07,08:05
Ďakujem vám všetkým za odpoveď.
Išlo mi o to, čo napísal Chobot.
ego.mc
06.12.07,09:03
Dobrý deň.
Znovu sa vraciam k tejto téme.
Podľa nového zákonníka práce musí zamestnanec dostať na jedno jedlo jeden stravný lístok v hodnote minimálne 67,-Sk.
Stravovanie SZČO sa na zákonník práce neviaže, takže živnostník naďalej môže na jeden deň použiť viac lístkov v celkovej hodnote 89,-Sk.
Nemýlim sa?
Aký je váš názor?
Ďakujem
Tweety
06.12.07,09:07
Dobrý deň.
Znovu sa vraciam k tejto téme.
Podľa nového zákonníka práce musí zamestnanec dostať na jedno jedlo jeden stravný lístok v hodnote minimálne 67,-Sk.
Stravovanie SZČO sa na zákonník práce neviaže, takže živnostník naďalej môže na jeden deň použiť viac lístkov v celkovej hodnote 89,-Sk.
Nemýlim sa?
Aký je váš názor?
Ďakujem
Áno, pre nich platí naďalej 89.-.
ego.mc
06.12.07,09:19
Vďaka Tweety.
Suma mi je jasná, ide mi o počet lístkov.
Tweety
06.12.07,09:25
Vďaka Tweety.
Suma mi je jasná, ide mi o počet lístkov.
Nie je tax. určené, či jeden, ale viac, je určená hranica 89.-.
janaGT
06.12.07,10:26
http://www.porada.sk/t43551-p2-90-sk-stravny-listok-co-s-tou-1-sk.html - sem som priložila odpoveď z drsr na tento problém s počtom resp. skladbou str.lístkov
KEJKA
06.12.07,10:32
1,- zo SF, alebo zaplatí zamestnanec, alebo je to nedaňový náklad