cherry99
04.01.07,14:07
chcem poprosiť o radu, otec je starobný dôchodca a pracuje na riadnu PZ z ktorej sú zdrážané odvody do ZP a SP, chcel by si podať DP nakoľko jeho príjem je 50% zo sumy nezdanenej čiastky, ale chcela by som sa opýtať, aký príjem sa počíta do tých 50%, hrubá mzda alebo hrubá mzda mínus odvody?

Ďakujem
liba2
04.01.07,18:22
chcem poprosiť o radu, otec je starobný dôchodca a pracuje na riadnu PZ z ktorej sú zdrážané odvody do ZP a SP, chcel by si podať DP nakoľko jeho príjem je 50% zo sumy nezdanenej čiastky, ale chcela by som sa opýtať, aký príjem sa počíta do tých 50%, hrubá mzda alebo hrubá mzda mínus odvody?

ĎakujemMne sa toto zadanie nezdá zrozumiteľné :confused: . Najjednoduchšie pre otca bude, ak mu DP urobí zamestnávateľ.
Milan Benka
04.01.07,19:38
chcem poprosiť o radu, otec je starobný dôchodca a pracuje na riadnu PZ z ktorej sú zdrážané odvody do ZP a SP, chcel by si podať DP nakoľko jeho príjem je 50% zo sumy nezdanenej čiastky, ale chcela by som sa opýtať, aký príjem sa počíta do tých 50%, hrubá mzda alebo hrubá mzda mínus odvody?

Ďakujem

Celkovým zdaniteľným príjmom podľa môjho názoru sa na účely uplatnenia §46 Z DP rozumie hrubá mzda neznížená o odvody.
Milan Benka
04.01.07,19:40
Mne sa toto zadanie nezdá zrozumiteľné :confused: . Najjednoduchšie pre otca bude, ak mu DP urobí zamestnávateľ.

Tento postup sa nedá uplatniť pri ročnom zúčtovaní, daňovník si musí podať DP typu A sám.