Ondro
07.01.07,14:05
Zdravím vás všetkých,
4.Q 06 mi DÚ určil ako posledné zdaňovcie obdobie. Zaujímalo by ma, či pri výpočte odvodu DPH z DHM mám vychádzať zo zostatkovej ceny k 31.12.05, alebo už môžem vychádzať zo ZC k 31.12.06, keďže k tomuto dňu zaúčtujem aj odpisy za r. 06. Ďakujem. Ondro
Zoltán Kovács
07.01.07,14:20
Zdravím vás všetkých,
4.Q 06 mi DÚ určil ako posledné zdaňovcie obdobie. Zaujímalo by ma, či pri výpočte odvodu DPH z DHM mám vychádzať zo zostatkovej ceny k 31.12.05, alebo už môžem vychádzať zo ZC k 31.12.06, keďže k tomuto dňu zaúčtujem aj odpisy za r. 06. Ďakujem. Ondro

Ja by som vychádzal zo zostatkovej ceny k 31.12.2006, nakoľko zdaňovacie obdobie 4.Q 2006 končí 31.12., a predsa k tomuto dátumu si povinný zaúčtovať aj odpisy, to znamená, že k tomuto dátumu máš ZC nižšiu ako k 31.12.2005.
Ondro
07.01.07,16:32
Ďakujem. Myslel som si, že by to takto mohlo byť, ale radšej sa poradím. Ondro