MIRKA
08.06.04,15:40
prosím, poraďte mi, či musím viesť ELDP aj pre zamestnankyňu-dôchodkyňu (poberajúcu dôchodok), ktorú zamestnávame na kratší prac.čas a po skončení prac. pomeru tento odovzdať SP.
Ak áno, bude sa jej na základe toho prepočítavať výška dôchodku???

Ďakujem
Jozef Mihál
08.06.04,14:22
Rýchla odpoveď - áno, lebo po skoneční zamestnania jej SP adekvátne prepočíta dôchodok - čas odpracovaný u Vás a vykonané odvody spôsobia zvýšenie dôchodku.
marika1
08.06.04,14:50
Áno, súhlasím s p. Mihálom.
maria56
09.06.04,04:53
O prepočítavaní dôchodkov u starobných dôchodcov po skončení zamestnania sa píše v § 261 ods.3 Zákona o sociálnom poistení.
vladan
10.06.04,10:15
Chcem sa opýtať, či máte skúsenosti s prepočítavaním dôchodkov? Ako často to môže dôchodca využiť. Raz za rok? Po nejakej dobe odpracovania? Alebo až pri skončení pracovného pomeru???Ešte k otázke od MIRKY: dôchodkyňu máte zamestnanú na kratší pracovný pomer = zamestnanec, a pre každého zamestnanca musíte viesť ELDZ. Pekný deň praje Vlada
maria56
10.06.04,10:50
V našej organizácii ukončil pracovný pomer poberateľ starobného dôchodku v apríli.
Pri odovzdávaní ELDP som sa pracovníčky Sociálnej poisťovne pýtala kedy si tento dôchodca môže požiadať o prepočítanie dôchodku. Jej odpoveď bola , že po skončení kalendárneho roka.Z toho mi vyplýva, že ešte nemohol nikto požiadať o prepočítanie dôchodku. Má niekto iné informácie?
V zákone o sociálnom poistení sa píše že počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti za každých 90 dní dôchodkového poistenia sa zvyšuje starobný dôchodok o 0,75% priemerného mesačného zárobku, z ktorého sa vymeral starobný dôchodok. Prajem pekný zvyšok dňa.
Jozef Mihál
10.06.04,10:54
Ja k tomu len teoreticky, praktickú skúsenosť nemám.

Zákon hovorí:
§ 66 Určenie sumy starobného dôchodku
...
(3) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia.
...
(8) Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku podľa odsekov 3 a 4 za kalendárny rok len raz.

Takže - ak starobný dôchodca skončí pracovný pomer 30.4., podľa odseku 8 má nárok na zvýšenie raz za kalendárny rok a je na ľubovôli Soc.poisťovne, kedy tak urobí. A asi je jasné, že keď to môže urobiť až 31.12.2004, prečo by to robila už 1.5.2004...Objektívne na tom je, že S.P. nemôže vedieť, či sa po 1.5.2004 dotyčný znovu nezamestná a v tom istom roku toto ďalšie zamestnanie neukončí.