Marta V
08.06.04,21:38
Prosím Vás, má niekto skúsenosti s odmeňovaním v spoločenstve bytov? Na základe akej zmluvy, či idú odvody do poisťovní. Ďakujem
Fajdy
12.06.04,20:13
V zákone o daniach z príjmov sa v § 13 ods. 2 písm. d) sa dočítame, že od dane sú oslobodené aj úhrady za výkon správy bytov bytovým družstvom a za výkon správy bytov spoločenstvami vlatníkov bytov. Ustanovenie sa nevzťahuje na súkromné fyzické osoby. Príjem predsedu za výkon funkcie sa posudzuje ako príjem zo závislej činnosti. Nemôže sa v tomto prípade použiť ani oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm.h) (5-násobok životného minima), ktoré sa odvoláva na § 8 ods. 1, lebo ide o pravidelný príjem a nie príležitostný.
Veva
14.06.04,16:51
Fajdy, to znamená,že výška odmeny- " úhrada za výkon správy " odsuhlasená orgánom spoločenstva stačí na vyplatenie a nemusí byť spísaná žiadna dohoda o vykone ? Ak môžte napíšte ako to riešite po tejto stránke .
Príjemný zbytok dňa.
Fajdy
15.06.04,18:12
Urobila som zmenu vo svojom príspevku v tom zmysle, že príjem za výkon funkcie sa posudzuje ako príjem zo závislej činnosti aj s odvodmi. My to vzhľadom k administratívnej náročnosti nebudeme riešiť týmto spôsobom. Predseda môže plniť túto funkciu aj bezodplatne. Forma odplaty môže byť rôzna.
ekin
16.06.04,11:46
Ak Fajdy vydrzis, zajtra sa dostanem k časopisu, co je pre SVB, vraj je tam čosi o tom, ze predseda nemoze dostavat odmenu na Prikaznu zmluvu, iba nejaky údrzbar a upratovacka.. Tak to som zvedava, čím to zdovodnuju, a prečo by sa to nemohlo týkat napr. aj učtovničky... a hlavne predsedu.. Takze len čo sa na to pozriem, pripadne obtelefonujem, napisem :-)
Fajdy
16.06.04,17:23
O výklad § 13 a § 9 zák. o DzP som telefonicky požiadala metodičku DR v Košiciach. To, čo som v príspevku napísala je podľa jej usmernenia a som zvedavá, čo bude uvedené vo Vašom časopise a či sa názory nebudú líšiť. Ja osobne sa budem držať názoru p. metodičky. Netreba zabúdať na ľudovú riekanku "Šani Mak dal do novín, všelijakých volovín". :)
GABRIELA
16.06.04,19:27
Aký časopis vychádza pre SVB?
ekin
17.06.04,07:35
tak, čo som slubila, dnes citujem:
Informačný list 2 - vydáva združenie vlastníkov bytov na Slovensku
na str. 2: Ako je to s príjmami zo závislej činn. a príkaznou zmluvou v SVB

Príkazná zmluva - nejednotné názory - je uzatváraná podľa § 724 a nasl. Obč. zákonníka, korešponduje vo svojej podstate s mandátnou zmluvou podľa Obch.zákonníka.
Príkaznou zmluvou sa zavaäzuje príkazník, že pre príkazcu obstará nejakä vec alebo vykoná inú činnosť.
Podstatnou obsahovou náležitosťou prík.zmluvy je dohoda o predmete záväzku, čo znamená, že je nutné skutkovo vymedziť, čo je obsahom príkazu. Predmet príkazu nesmie byť podnikateľ.činn. príkazníka-vtedy treba použiť mandátnu zmluvu.
Pojmovým znakom príkaz.zmluvy je, že smeruje k obstaraniu záležitosti pre príkazcu, a že teda príkazník nekoná za seba alebo na svoj účet, ale v mene a na účet príkazcu.
A teraz to najlepšie z citácie: PRELOŽENÉ do ľudskej reči to namená, že príkazná zmluva by mohla byť v SVB použitá pre údržbára na jednorazovú opravu, alebo pri zabezpečovaní úveru či výberového konania veľkej investície v dome. Nemôže však byť použitá pre predsedu SVB, ktorý sám so sebou príkaznú zmluvu nemôže uzavrieť.
Autor článku nie je podpísaný.

Môj komentár:
Ten záver je nelogický, a priamo napíšem svoj názor, že aj nesprávny. Príkaznou zmluvou PRIKAZCA/SVB!!!/ dá príkaz PRIKAZNIKOVI, aby čosi zariadil - zabezpečil. Ciže aby napr. upratoval priestory od januára do decembra v bloku ...č. 1 až 3 (údržbára na jednorázove použitie - to sa dá urobiť aj dohodou o vykonaní práce, čo je vhodnejšie)
tak isto dám príkaz účtovníčke, aby účtovala.....
a Zhromaždenie vlastníkov, ako najvyšší orgán schváli uznesenie na vykonávanie činnosti predsedu SVB v čase od ... do najbliž. ZVB, schváli príp. odmenu a Spoločenstvo uzatvorí príkaznú zmluvu . Ak by sa jednalo o to, že SVB má iba predsedu, tak niet inej pomoci, ako podpis za SVB aj svoj, ako príkazník. Kolkokrát podpisuje niečo predseda aj pre seba? Napr. rozhodnutie o úprave poplatkov...a vlastne každú poštu..(podobne, ako v jednoosobovej s.r.o., ked majitel uzatvára sam so sebou pracovnu zmluvu)
Takže môj záver je taky, že predseda môže podpísať príkaz. zmluvu aj sám so sebou, lebo ani v obč. zákonníku nie je uvedené, že príkazca(právnická osoba) a príkazník (FO) nemôže byť jedna a tá istá osoba.
Taktiez ak SVB má iný orgán, ktorý je nadriadený alebo rovnako postavený ako predseda - napr. predstavenstvo, tak ktorýkolvek člen predstavenstva môze podpísat Prikaznu zmluvu pre predsedu a naopak - možno aj člen Dozornej rady..
Skusme o tom trošku polemizovať. Ja sa potom spojím s p. Jurčákovou z ästred. kancelárie ZSVB a mozno bude polemika prebiehať inak a zverejníme aj tu aj v dalsom informačnom liste náš záver, pevne verím, že potvrdený aj právnym aj danovým stanoviskom.
Zatial tolko, a pusťme sa ostro do kritiky..môjho komentára i ZSVB
GABRIELA
17.06.04,20:18
Ja som uzavrela s predsedom tiež príkaznú zmluvu na 3 mesiace, na zabezpečenie podkladov k vyúčtovaniu, zabezpečenie zmluvných vzťahov za toto obdobie a pod.( trocha fantázie pri tej suchej číselnej práci). Zdanila som to 19% a nič viac. Nešlo mi o vyhnutie sa daniam ale hlavne odvodom. Teraz mu zase na tri mesiace urobím DoVP a potom to znova zopakujem a skúsim si tie činnosti vymýšľať, a vymýšľať. Myslím že takto mi to nemôžu vytknúť. Vždy je to v samej podstate náhodný príjem . Navyše si myslím že DÚ pri svojich "obrovských vedomostiach" sú pri kontrole SVB radi ,že je to vôbec zdanené, a nezaujímajú ich odvody. A predseda si vždy podpisuje u nás obe strany. Aj za SVB aj za seba.
Fajdy
17.06.04,20:36
Váš predseda bude podávať daňové priznanie, lebo tu nejde o zrážkovú daň a predkladáte štvrťročné prehľady, ale to Vy iste viete.
My uzatvárame zmluvy o oprave a úprave vecí so živnostníkom, ktorý nemá významné príjmy. On si to zdaní, odovody mu to neovplyvní, lebo VZ je na úrovni minimálnej mzdy. Niečo si aj zarobí a my máme vystarané.
ekin
18.06.04,16:20
robis celkom premyslene....:-)
nie je to vsak nahodily príjem, nakolko predseda by mal mat pravidelny prijem - mesacnu odmenu, ale dá sa to robit aj tak...
nezabudni, ako ti aj fajdy radi, ze v zavere roka treba dat predsedovi potvrdenie o zdan.mzde...za dohody a on si pripocita aj ine prijmy /z prikaz.zmluvy napr./ a co je tiez zaujimave, moze k tym inym prijmom mat aj vydavky preukazatelne - cize napr. cestovne, kancelárske..hm,hm... a zdaní až rozdiel. Na kazdy pád musi podat danove priznanie sám, nie ty čast a zvysok.....???