Richard
26.04.04,01:54
V tejto časti nájdete relevantné zákony, dokumenty a iné aktuálne informácie. V jednotlivých materiáloch je možné vyhľadávanie.
Ak máte záujem zverejniť rôzne užitočné informácie spracované v tabuľkách, dokumento a pod., môžete ich pridávať tu formou novej témy pod "zákonmi, dokumentami, aktualitami".
Richard
03.05.04,17:27
260
O P A T R E N I E
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
z 8. apríla 2004
o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel
pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 1,70 Sk,
b) osobné cestné motorové vozidlá je 6,20 Sk.§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Toto opatrenie bolo vydané v zbierke dňa 29.04.2004
elPi
17.05.04,14:38
V Zbierke zákonov bolo uverejnené úplné znenie Devízového zákona.
elPi
17.05.04,14:41
Na stránke Ministerstva financií už vyšiel Finančný spravodajca č. 6/2004.

Sú tam nové vzory daňových priznaní ku všetkým sopotrebným daniam (miner. oleje, lieh, pivo, víno, tabak ...), (FUJ TEN SMRAD)

Má to viac ako 6 MB !!!
Richard
18.05.04,00:27
Ďalšie nové zákony, aktuality a dokumenty prosím pridávajte formou novej témy, nie príspevku.
ĎAKUJEM