Evica
09.06.04,10:10
Obdržali sme od exekútora rozhodnutie o výkone zrážok zo mzdy nášmu zamestnancovi na úhradu záväzku vo výške 5000 Sk.
Vie mi niekto poradiť v akej výške môžem zamestnancovi vykonávať zrážky zo mzdy?
Magma
09.06.04,11:08
Treba pozrieť Exekučný poriadok, zákon 233/1995, § 66 až snáď 113. Iba nie som si istá či sa nezmenili základné sumy, ktoré nebolo možné zo mzdy zraziť viď §70. Doteraz to bolo na zamestnanca 1600 Sk a na každú vyživovanú osobu /manželka, dieťa/ po 600 Sk. Ďalej sa postupuje podľa uvedeného poriadku.
Peťo
09.06.04,14:32
Základné sumy t.j. 1 600,- a 600,- Sk uvedené v predchádzajúcom príspevku , ktoré sa nesmú zraziť povinnému /zamestnancovi/, ešte v predchádzajúcom roku platili a osobne som od vtedy nepostrehol ich zmenu / viď § 1 Nariad.vlády SR č. 89/1997 Z.z. z 25.2.1997 o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia/. Na konkrétnu odpoveď je potrebné vedieť viac informácií, napr. hrubý a z toho odvodený čistý príjem zamestnanca, či je ženatý, koľko má vyživovaných detí, čoho sa týka exekúcia, či sa jedná o prednostnú zrážku a pod. Asi som veľa nepomohol,ale snaha bola. Pekný deň.
vladan
10.06.04,13:45
ja som to riešila po vzajomnej dohode so zamestnancom. Pre mňa bolo dôležité, či perspektívne u nás ostáva pracovať, či nie je vo výpovednej lehote, alebo nebola s nim uzatvorená dohoda o rozviazaní pracovného pomeru, resp. neplynie mu výpovedná doba. So zamestnancom som hodila na papier, že ako sa to bude zrážať, konkrétne som mala 5000,- a zrážala som mu to po 1000. Ale treba dávať pozor na životné minimum, alebo niečo podobné - musí byť dodržaná nejaká mzda, ktorú musí dostať. Skús pozrieť zákon o životnom minime - myslím, že tam nájdeš tie čiastky.
Peťo
10.06.04,14:27
Vladan - na dohodu so zamestnancom by som sa veľmi nespoliehal. Je pravda, že zamestnanec i zamestnavateľ sa predbežne dohodli, ale s výškou zražanej a odvádzanej čiastky nemusí byť spokojný ten , ktorý sa jej domáha /tzv.opravnený/. Ten sa totiž v zmysle § 86 exek.poriadku môže svojho domáhať , aby mu platiteľ /zamestnavateľ dotyčného/ vyplatil sumy na ktoré má právo, a v konečnom dôsledku zase sa to vráti k mzd.učtovníkovi s príp. ďalšími následkami. Pekný deň.
vladan
10.06.04,14:31
tieto zrážky mám už vysporiadané, chvala .... Ale hneď ako som urobila dohodu so zamestnancom, pisala som exekučnemu uradu (teda organizácii, čo chcela peniažky), že ako to bude strhávané a posielané - dala som tam aj dátumy splatnosti a všetky podrobnosti. Keďže sa mi neozvali, tak som začala postup prevádzať a bolo to OK. Možno som mala šťastie, ale ďakujem za upozornenie. Nabudúce by som asi pozriela viac zákonov a paragrafov. Ale ja uprednostňujem komunikáciu cez telefón, fax alebo písomne. Aby aktéri vedeli, čo sa bude diať. Pekný deň
mlyn16
10.06.04,16:52
Evica, ak zamestnávateľ obdrží Výkon rozhodnutia nie je možná diskusia o výške zrážky, len oznámiť zamestnancovi ,že vo výplatnej páske budú zrážky na základe ....... ,Doporučujem zistiť či nemá vyživovaciu povinnosť voči deťom ,manželke aby sa zohľadnili tieto zrážky a ak začal dobrovoľne splácať exek. mal by dokladovať koľko ,aby ste to vedeli zohľadniť / ale to sa stáva len zriedka ,aby bola iniciatíva zo strany dlžníka/. Pre výpočet treba viac - netto mzda ,ženatý, deti,
Ale zjednodušene je slobodný ,netto 8000 -1600= 6400/3 = 2133 / 1/3 exek./
5000-2133= 2867 Buď to rozdelíte na dva mesiace ,alebo ak ochorie a bude mať iný netto príjem zase postupovať netto -1600/3 a dozrážať do výšky exekúcie.
Peťo
11.06.04,07:28
Keď by sme vychádzali z 8 000 ,- netto ,podľa mňa by výpočet mal vyzerať takto :
zamest.ostane exekúcia
8 ooo,-
1 600,- na osobu povinného 1 600,-
----------
6 400 rozdiel
- 3 000 2 000 1 000
----------
3 400 3 400
-------------------------------
3 600 4 400

za predpokladu, že sa nejedná o prednostnú pohľadavku. Zbytok by sa uhradil v ďalšom mesiaci. Pekný deň.
Peťo
11.06.04,07:40
Vidím ,že mi to nezobrazilo tak ako som písal , preto komentár : zamestnancovi zostane 1 600,- nepostihnuteľných + 2/3 z 3 000,-, za predpokl.že sa nejedná o prednostnú pohľadavku t.j. 1 600,- + 2 000 =
3 600,- Sk, na exek. : 3 400,- / rozdiel 6 400 - 3 000/ + 1 000,- / 1/3 z 3 000 ,-/ = 4 400,- Sk . Pekný deň.
maria56
11.06.04,11:57
Súhlasím s výkladom Peťa, aj ja by som zrazila exekúciu v sume 4 400,- Sk z netto sumy 8000,- Sk.
marika1
11.06.04,19:02
Aj ja by som zrazila 4 400,- Sk, samozrejme za predpokladu, že nemá vyživovaciu povinnosť, to by sa k 1 600,- sk, čo sa odratávajú pridalo ešte 600,- na každú vyživovanú osobu, to by bola zrážka menšia.
marika1
11.06.04,19:05
Zabudla som napísať, že z predpokladanej sumy netto 8000,- Sk, tak ako sa píše v predchádzajúcich príspevkoch.
press
21.06.04,16:51
Mala by som este otazku ku zrazkam zo mzdy.

Precitala som si aj exekucny poriadok, ale akosi sa v nom nevyznam, ako mam spravne vypocitat prednostnu pohladavku od socialnej poistovne.

Jedna sa o zamestnankynu ktora je rozvedena a ma jedno dieta...

dostali sme exekucny prikaz na sumu 12.000,-
zamestnankyna ma cisty mesacny prijem 11.000,-
odpocitala som ciastku - 1.600,-
na dieta - 600,-
teda zostatok je 8.800,-

aku sumu teraz mesacne strhavat, ked ide o prednostnu pohladavku ?
Peťo
25.06.04,09:26
Pokračujeme vo výpočte :
8 800 - 3000 = 5800
Pretože sa jedná o prednostnú pohľadavku , z 3 000 sa použiju na zrážku 2/3 t.j. 2000,- Sk

Rekapitulácia : V tomto mesiaci jej zrazite 7 800,- Sk /5800+2000/
jej ostane 3 200,-Sk /1600+600+1000/

Pri nezmenených podmienkách, v ďalšom mesiaci zrazite zbytok t.j.4200,- Sk
/12000 -7800/. Pekný deň.
Veva
25.06.04,15:31
Peťo správne uvádza postup výpočtu a príslušná literatúra zákon k tomuto je č.89/1997 -o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia,
Občiansko súdny poriadok č.99/1963 v znení neskorších predpisov § 276 a následne § 302 kde §279 - čo je prednostná pohľadávka .... Ak budete chcieť mám k tomu vysvetlivky z judikatúry -dala mi právnička - Ozvite sa .
zuzana
13.09.04,14:19
Ak nám prišiel do firmy ex.príkaz na zráž.zo mzdy zamestnancovi vo výške 17 255,-Sk, a ak zamestnanec má jeden mesiac čistú mzdu 9800Sk druhý mesiac 12500, tretí mesiac 8900Sk?Ako mu vypočítam zrážky?Je slobodný, nevyživuje žiadnu osobu?
janaGT
13.09.04,14:29
Pre nášho zamestnanca došiel takýto exek. príkaz:
"Postihujú sa dve tretiny čistej mzdy, ktorá ostáva po odrátaní 1 600 Sk na osobu povinného a 600 Sk na každú osobu,k torej povinný poskytuje výživné. Zvyšok čistej mzdy, prevyšujúci po odrátaní vyššie uvedených súm 3 000 Sk pri mesačnej mzde, podlieha výkonu rozhodnutia bez obmedzenia."
Počítala som nasledovne:
čistá mzda 22122,--
- 1600 na osobu
- 600 na 1 dieťa
- 3000
medzisúčet 16922,--
z toho 2/3 11 281,33 odviedla som 11 282,--
zuzana
13.09.04,15:34
Prečo tam máš -3000Sk?
janaGT
14.09.04,07:48
Pretože sa v exekučnom príkaze píše: "... Zvyšok čistej mzdy, prevyšujúci po odrátaní vyššie uvedených súm 3 000 Sk pri mesačnej mzde, podlieha výkonu rozhodnutia bez obmedzenia." Podľa mňa tých 3 000 mu musí zostať.
Peťo
14.09.04,09:01
Pre Zuzana , poďme počítať :
prvý mesiac : 9800 - 1600=8200-3000= 5200 - prvá časť zrážky
1/3 z 3000/nie je prednost.pohľ./ = 1000 druhá časť zrážky
Rekapit.: zrážka celkom 6200,- Sk
ostáva zamest.3600,- Sk

druhý mesiac:12500 - 1600=10900-3000= 7900 + 1000 =8900 zr.celkom
ostáva zamest. 3600

tretí mesiac : zrazite zbytok t.j. 2155,- Sk. Pekný deň.
zuzana
14.09.04,09:36
Ďakujem Peťo. ;)
zuzana
14.09.04,10:43
Prosím Vás ešte jedna otázočka, ak dostane zamestnávateľ exek.príkaz na zrážky zo mzdy, ak zamestnancovi posiela na účet výplatu, pošle mu len to na čo má nárok a tú zražku si v hotovosti odkladá do trezoru, až kým nedosiahne potrebnú sumu, alebo musí zamestnávateľ zriadiť zvlášť účet?A ak mi zamestnanec donesie celú sumu, ktorú je na zákl.exekúcie dlžný, musím to tie zražky zahrnúť do výplaty?Ako ste postupovali Vy?????????? :rolleyes:
janaGT
14.09.04,10:52
Na účet zamestnanca pošli len sumu už skrátenú o tú exekúciu resp. časť exekúcie, a čiastku exekúcie som posielala každý mesiac na účet SP, ktorý bol oznámený v exek. príkaze.
zuzana
14.09.04,12:29
A ak tam žiaden účet nie je?Čiastka sa má poslať až na základe výzvy exekútora.
janaGT
14.09.04,13:08
Potom neviem, lebo mne došiel pre zamestnanca exek. príkaz zo sociálky, a tam bol aj účet, VS všetko. Skús sa spojiť s tým dotyčným exekútorom a spýtať sa.
Peťo
14.09.04,13:58
Pre Zuzana : Predpokladam, že mate od exek.úradu "Príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy" na vymoženie vyššie spomínanej penažnej sumy. Až kým nedostanete " EXEKUČNÝ PRÍKAZ zrážkami zo mzdy " , kde bude už uvedené aj č. účtu exekútora, je potrebné blokovať - zrážať zamestnancovi zrážku zo mzdy na depozitný účet zamestnavateľa . Pekný deň.
zuzana
14.09.04,14:28
Pre Peťo:
Takže si musíme zriadiť ešte jeden účet?S tým šéf určite nebude súhlasiť.Nedá sa to zrážať z tej mzdy v hotovosti a uložiť tú sumu do trezoru?
Luna
14.09.04,16:35
Nemusíš mať urobený účet,stačí dať do obálky peniaze a do trezoru.Ja som o tomto probl.diskutovala v mesiaci 04/2004.Keď ti pride rozhodnutie tak pošleš tie peniaze tak ako bude napísané na rozhodnutí.Nemusíš zbytočne platiť účet v banke.
Radka Činčurová
11.07.05,12:29
Prosím o radu,

prišiel mi príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy - tretinovým systémom. Jedná sa o prednostnú pohľadávku voči Sociálnej poisťovi vo výške 60 368.20.
Prečítala som si všetky príspevky, aj som to vypočítala, len by som prosila o kontrolu.
Náš zamestnanec je rozvedený, má dve deti, na ktoré si sám odvádza po 1 000,- Sk, čiže 2000,- mesačne.

Čistá mzda 6 754,-
- 1600
- 1200
-------------
3954 - 3000 = 954,- prvá splátka

Ostáva mu:
2000 na výživné
1200 (600*2)
1600
a tú poslednú 1000 , ktorá chýba do čistej mzdy mám poslať tiež exekútorovi?

Môže si ponechať 1200 (600*2) a ešte aj 2000 na výživné?

Ďakujem pekne.
Thorn
13.07.05,09:27
Dobry den,
Som zamestnanec a mam na sebe exekutora. Po vypocitani mi mesacny cisty plat vychadza na 3600,-SK !!! Ved to nie je ani zivot minimum. Ako je to mozne??????????????????????? Na exk. urade mi povedali, ze problem je v tom, ze mam vysoky plat. Da sa voci takemuto niecomu odvolat??????
Dakujem
endrju
13.07.05,12:46
Dobry den,
Som zamestnanec a mam na sebe exekutora. Po vypocitani mi mesacny cisty plat vychadza na 3600,-SK !!! Ved to nie je ani zivot minimum. Ako je to mozne??????????????????????? Na exk. urade mi povedali, ze problem je v tom, ze mam vysoky plat. Da sa voci takemuto niecomu odvolat??????
Dakujem
Thorn,
je to možné, že po exekúcii zostane na výplatu v čistom menej ako je životné minimum. Niekoľko príkladov s podobným výsledkom je k dispozícii aj v predchádzajúcich príspevkoch na túto tému.
Nemám však dojem, že príčinou nízkeho zostatku po exekúcii je práve vysoký plat. Zákon hovorí o tom, čo musí zostať zamestnancovi po zrážkach. Asi veľmi ťažko sa v zákone dá nájsť súvislosť medzi vysokým platom a nízkym zostatkom na výplatu po vykonaní exekúcie.
Uvádzaš príliš stručné informácie na to, aby sa dalo vyjadriť konkrétne a jednoznačne k správnosti zostatku na výplatu a k otázke o možnosti odvolania.
Všeobecné odpovede na otázky súvisiace s exekúciami sú k dispozícii v Exekučnom poriadku (zákon 233/1995). Zrážky zo mzdy sú v tomto zákone upravené v paragrafoch 66 - 92.
bepo
13.07.05,16:27
Odvolať sa nedá a ak by si bol sám bez vyživovaných osôb a boli by to prednostné pohľadávky tak by ti zostalo len 2600 Sk na mesiac-všetko navyše ide na úhradu dlžnej sumy.
mirianka
27.07.05,10:29
Ak tomu dobre rozumiem, zamestnanec dostane na výplatu 3600,- Sk? Nie je to v rozpore s minimálnou mzdou, prípadne so životným minimom?
eav77
27.07.05,11:20
Ako mam vypočítať zrážky keď sú dve:
prednostná - daňový úrad,bežná - exekútor. Zamestnanec má čistú mzdu 6062,-Sk + diéty. Nárokuje si daňový bonus (nie je ženatý). Ako to má byť správne? Mám mu stiahnuť DÚ na na exek. kašlať?
ZuzanaP
27.07.05,12:04
A keď má zamestnanec jednu exekučnú zrážku a druhá je z POHOTOVOSTI?

Na každú z nich použijem tretinu a zvyšok jemu?
jued
27.07.05,15:29
To nie je správne. My sme mali podobný prípad, že sme zamestnancovi na základe exekučného príkazu zrážali sumu len do tej výšky , aby mu zostalo životné minimum. Mali sme kontrolu priamo od exekútorky a firma musela doplatiť rozdiel , ktorý nesprávne zrážala. Musí sa presne postupovaž podľa exekučného zákona.
Mikolajova
31.08.05,14:02
Chcela by som sa opytať či je dôlezité pri exekúcii či je zamestnanec rozvedený, či žije alebo nežije v spoločnej domacnosti s rodinou, a či si môže aj keď je rozvedený uplatniť odpočet 600,- Sk na dieťa.
lenkav
31.08.05,14:54
Mala by som este otazku ku zrazkam zo mzdy.

Precitala som si aj exekucny poriadok, ale akosi sa v nom nevyznam, ako mam spravne vypocitat prednostnu pohladavku od socialnej poistovne.

Jedna sa o zamestnankynu ktora je rozvedena a ma jedno dieta...

dostali sme exekucny prikaz na sumu 12.000,-
zamestnankyna ma cisty mesacny prijem 11.000,-
odpocitala som ciastku - 1.600,-
na dieta - 600,-
teda zostatok je 8.800,-

aku sumu teraz mesacne strhavat, ked ide o prednostnu pohladavku ?
Ak ide o prednostnú pohľadávku, zrážajú sa dve tretiny z vypočítanej sumy
Napr.
Čistá mzda: 10000 /vyrátava sa až po odrátaní odvodov z hrubej mzdy/
odpočet na povinného: 1600
odpočet na každú vyživovanú osobu: 600 (keby nebola rozvedená, tak aj na manžela)
Suma: 7800/3
1/3=2600
Pokial ide o prednostnú pohľadávku, zrážajú sa dve tretiny /to znamená, že 5200 Sk/. Pokiaľ zamestnanec spláca výživné, to sa berie ako prednostná pohľadávka. Ak má napríklad dohodnuté výživné na 3000 mesačne, tak ešte 2200 sa zaplatí iná prednostná pohľadávka /napr. nezaplatené záväzky voči štátu/.
lenkav
lenkav
31.08.05,14:56
To či je rozvedený a žije v spoločnej domácnosti s niekým je veľmi dôležité pri určovaní zrážok na exekúcie. Pretože zamestnanec si môže uplatniť odpočet 600 Sk na každú vyživovanú osobu /manžela, deti/. Ak s ním nežijú, teda ich on NEVYŽIVUJE, neuplatňuje si nič.
lenkav
31.08.05,15:08
Ako mam vypočítať zrážky keď sú dve:
prednostná - daňový úrad,bežná - exekútor. Zamestnanec má čistú mzdu 6062,-Sk + diéty. Nárokuje si daňový bonus (nie je ženatý). Ako to má byť správne? Mám mu stiahnuť DÚ na na exek. kašlať?Najskôr sa musí uspokojiť prednostná pohľadávka z dvoch tretín vypočítanej mzdy. Do sumy na exekúciu sa nezarátavajú cestovné náhrady, diéty, prídavky, PN. To znamená, že mu zrazíme len z čistej mzdy.
6062
-1600 /na povinného/
-600 /na dieťa, ak má viac tak na každé - dokladom je to, že žijú v spoločnej domácnosti, a teda ich vyživuje/
= 3862/3
1/3=1288x2=2576 bude zrážať na daňový úrad
Ostatné pohľadávky čakajú. Ja som to riešila tak, že ak bola normálna pohľadávka, napísala som im, že momentálne im pohľadávku uspokojiť nemôžem, lebo uspokojujem prednostnú a budem ju splácať do ....
Potom mi zamestnanec dlhodobo ochorel /zlomil si nohu/. Tak som napísala na daňový úrad, že dočasne sa pozastavuje výkon zrážok, lebo je PN. Po nástupe do roboty som mu opäť zrážky obnovila.
Čo sa týka odpočtu na manželku, neviem posúdiť, či na ňu môže odpočítavať lebo nie je jeho manželka aj keď s ním žije v spoločnej domácnosti. Ja by som neodpočítavala na ňu nič. Predsa len je v zákone napísaná manželka. Nie každý zo spoločnej domácnosti.
lenkav
lenkav
31.08.05,15:11
A keď má zamestnanec jednu exekučnú zrážku a druhá je z POHOTOVOSTI?

Na každú z nich použijem tretinu a zvyšok jemu?Z pohotovosti nie je exekučná zrážka, tak 1/3 použijem len na exekučnú a na pohotovosť nesplácam. Pokiaľ nie je určené zo súdu, nie som povinná splácať všetky zrážky /teda z pohľadu mzdárky/. Druhú tretinu nemôžem použiť na uspokojenie bežných pohľadávok, iba na prednostné - výživné, dlh voči štátu, poisťovniam, daňovému úradu/
lenkav
lenkav
31.08.05,15:15
Odvolať sa nedá a ak by si bol sám bez vyživovaných osôb a boli by to prednostné pohľadávky tak by ti zostalo len 2600 Sk na mesiac-všetko navyše ide na úhradu dlžnej sumy.V prípade exekučných zrážok sa vôbec nehľadí na životné minimum. Pokiaľ zamestnancovi vychádza mzda po odrátaní zrážok suma vyššia ako 3000, zráža sa mu všetko nad 3000 bez rozdielu. Na hlavu postavené, ale je to tak.
lenkav
kvet
31.08.05,15:58
Chcela by som sa opytať či je dôlezité pri exekúcii či je zamestnanec rozvedený, či žije alebo nežije v spoločnej domacnosti s rodinou, a či si môže aj keď je rozvedený uplatniť odpočet 600,- Sk na dieťa.
Rozsah zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia upravuje nariadenie vlády SR č. 89/1997 Z.z. Uvedené nariadenie určuje nepostihnuteľnú časť mzdy, ktorá sa povinnému nesmie zraziť, tzn, že zo zákona nepodlieha výkonu rozhodnuta. Sú to sumy:
a) 1600 Sk na osobu povinného
b) 600 Sk na každú ďalšiu osobu, ku ktorej má povinný vyživovaciu povinnosť (t.j. manžel/manželka, deti)
Suma 600 Sk sa nezaopčítava, ak sa výkon rozhodnutia vykonáva v prospech dieťaťa, alebo aj manžela pre dlžné výživné, teda na tú osobu, v ktorej prospech trvá nútený výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.

Z uvedeného vyplýva, že pri uplatnení sumy 600 Sk je potrebné skúmať skutočnosť, ku komu má povinná osoba vyživovaciu povinnosť. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťomk je zákonnou povinnosťou, ktorá trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Ak si rodič neplní vyživovaciu povinnosť, určí jej rozsah súd.

Podľa môjho názoru (ja to tak aj v praxi aplikujem), ak aj je povinná osoba rozvedená a má určenú vyživovaciu povinnosť k dieťaťu súdom, a túto povinnosť si plní tzn., že nie je nariadený nútený výkon rozhodnutia na výživné, uplatňujem pri určení rozsahu zrážok sumu 600 Sk aj na takéto vyživované dieťa.
anita
02.09.05,11:54
Som zúfalá. Doslatala som prvý príkaz na začatie exekúcie pre zamestnanca od zdravotnej poisťovne vo výške 51471 Sk. Začala som zrážať od mája 2005. Druhý exekučný príkaz - vlastne súdny príkaz mi doručili v júli a je na bežné výživné 1200 Sk na dieťa + zameškané výživné vo výške 51200 Sk. Aby toho nebolo málo tak mi v stredu doručili tretí exekučný príkaz na pohľadávku voči nemenovanej firme vo výške 45283,2 Sk. Stále píšem o tom istom zamestnancovi. Jeho čistý mesačný príjem je 8.407 Sk. Je rozvedený a žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, ktoré je v jeho opatere. Poraďte, prosím, čo s tým?
Mikolajova
02.09.05,12:05
Takze este taky suhrn. Ak zamestnancovi, ktory je rozvedeny prisla exekucia, nezije s rodinou ma jedno dieta aku časť mu mozem určit na ktoru mu nesmiem siahnut?
Zita4
02.09.05,12:23
Ak nežije s rodinou, (t.zn., že nemá vyživované osoby) necháš mu len 1600 Sk na neho a 1000 Sk, čo je 1/3 z 3000. 1/3 ide na prednostné pohľadávky a ďalšia tretina na bežné pohľadávky. Prednostná pohľadávka je výživné.
Nesúhlasím s názorom v príspevku č. 44: (podľa môjho názoru (ja to tak aj v praxi aplikujem), ak aj je povinná osoba rozvedená a má určenú vyživovaciu povinnosť k dieťaťu súdom, a túto povinnosť si plní tzn., že nie je nariadený nútený výkon rozhodnutia na výživné, uplatňujem pri určení rozsahu zrážok sumu 600 Sk aj na takéto vyživované dieťa.)
Podľa zákona sa za vyživované osoby môžu považovať len tie, s ktorými žije zamestnanec v spoločnej domácnosti. Nemôžem nechať 600 Sk na dieťa, ktoré on neživí. Platí na neho výživné, t.zn. že má upravenú vyživovaciu povinnosť.
Odvolávam tento príspevok a ospravedlňujem sa za nesprávnu reakciu. Asi je to celé komplikovanejšie, ako som predpokladala. :(
anita
02.09.05,12:24
Ak žije sám tak 1600, a ak s ním v spoločnej domácnosti žije aj to spomínané dieťa tak 600 Sk na dieťa. Spolu 2200 Sk.
Mikolajova
02.09.05,12:28
To som chcela počuť, neviem či ste zaregistrovali, ale bolo tu spomínané o zmene tychto súm. Neviete o tom niečo?
Bionda
02.09.05,12:30
1600,- na neho, 600 na vyživované dieťa ( žijúce v jednej domácnosti)a + mu pripočítaš z 3000 tisíc toľko tisíc.. podľa toho aký trerinový systém má.. t.j. 2/3 event. 1/3 a to bude mať výplatu ostatné ide na exekúciu...
V knihe Dane a účtovníctvo 9/2003 je to na str.54 veľmi dobre rozpísané aj s príkladmi keď zamestnanec zarába menej aj s vyšším príjmom.
Zita4
02.09.05,12:33
To som chcela počuť, neviem či ste zaregistrovali, ale bolo tu spomínané o zmene tychto súm. Neviete o tom niečo?Od 1.1. 2005 je v platnosti zákon č. 613/2004, kde sa ustanovuje, že ak sa zráža zo mzdy výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy je 70 % základnej sumy.
kvet
02.09.05,13:13
Podľa zákona sa za vyživované osoby môžu považovať len tie, s ktorými žije zamestnanec v spoločnej domácnosti. Nemôžem nechať 600 Sk na dieťa, ktoré on neživí. Platí na neho výživné, t.zn. že má upravenú vyživovaciu povinnosť. :o
Rozsah zrážok pri nútenom výkone rozhodnutia upravuje NV SR č. 89/1997. Toto nariadenie nehovorí o tom, že sa nepostihnuteľná suma zvyšuje o 600 Sk na osobu, s ktorou žije povinná osoba v spoločnej domácnosti. Hovorí o osobe, ktorej povinná osoba poskytuje výživné. Keby uvedené nariadenie hovorilo o "osobe, ktorá s povinným žije v spoločnej domácnosti", bolo by to v poriadku, pretože v prípade maloletých detí sa príslušnosť k spoločnej domácnosti určuje dohodou rodičov alebo rozhodnutím súdu.
kvet
02.09.05,13:24
Som zúfalá. Doslatala som prvý príkaz na začatie exekúcie pre zamestnanca od zdravotnej poisťovne vo výške 51471 Sk. Začala som zrážať od mája 2005. Druhý exekučný príkaz - vlastne súdny príkaz mi doručili v júli a je na bežné výživné 1200 Sk na dieťa + zameškané výživné vo výške 51200 Sk. Aby toho nebolo málo tak mi v stredu doručili tretí exekučný príkaz na pohľadávku voči nemenovanej firme vo výške 45283,2 Sk. Stále píšem o tom istom zamestnancovi. Jeho čistý mesačný príjem je 8.407 Sk. Je rozvedený a žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, ktoré je v jeho opatere. Poraďte, prosím, čo s tým?
Vo všeobecnosti, ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú na vymoženie niekoľkých pohľadávok, uspokojujú sa podľa poradia, t.j. ako boli príkazy doručené zamestnávateľov. Výnimka je len v prípade pohľadávok výživného. V tomto prípade sa bez ohľadu na poradie najprv z druhej tretiny uspokoja pohľadávky výživného a až potom ostatné pohľadávky podľa poradia. Ak suma z druhej tretiny nepostačuje na uspokojenie všetkých pohľadávok výživného, najprv sa uspokojí bežné výživé a až potom nedoplatky na výživnom. V tvojom prípade by som z druhej tretiny t.j. sumy 1000 Sk uspokojil časť bežného výživného, t.j. suma 1000,- Sk a z prvej tretiny sumu 200 Sk, t.j. tiež výživné. Zo zvyšku prvej tretiny t.j. 800 Sk + sumy 3207 Sk, t.j. suma, ktorá prevyšuje 3000 Sk, by som uspokojil pohľadávky zaostalého výživného. Po úhrade zaostalého výživného, by som pokračoval v zrážkach skoršej pohľadávky, t.j. zo zdravotnej poisťovne.
Mikolajova
02.09.05,14:35
Práve som volala na exekútorsky úrad ohľadom exekúcie a mam potvrdené, že si uplatňuje aj 600,- Sk napostihnuteľnú časť na dieťa, aj keď s nim nežije v jednej domácnosti. V pondelok budem mať informácie aj ako je to s manželkou nakoľko mi to tam majú zistiť. Podám podom info podrobnejšie.
Zita4
02.09.05,21:40
Ďakujem za opravu, odvolávam čo som napísala v príspevku č. 47. :o
bepo
02.09.05,21:55
Ak ide o prednostnú pohľadávku, zrážajú sa dve tretiny z vypočítanej sumy
Napr.
Čistá mzda: 10000 /vyrátava sa až po odrátaní odvodov z hrubej mzdy/
odpočet na povinného: 1600
odpočet na každú vyživovanú osobu: 600 (keby nebola rozvedená, tak aj na manžela)
Suma: 7800/3
1/3=2600
Pokial ide o prednostnú pohľadávku, zrážajú sa dve tretiny /to znamená, že 5200 Sk/. Pokiaľ zamestnanec spláca výživné, to sa berie ako prednostná pohľadávka. Ak má napríklad dohodnuté výživné na 3000 mesačne, tak ešte 2200 sa zaplatí iná prednostná pohľadávka /napr. nezaplatené záväzky voči štátu/.
lenkavLenkav-prečo rozdeľuješ na tretiny celú mzdu po odpočítaní nepostihnuteľných častí?Na tretiny sa delí suma 3.000 Sk a tie tretiny sa pripočítavajú k nepostihnuteľnej časti a celý zvyšok ide na exekúciu.V tomto príklade sa uplatní 2200 Sk na vyživované osoby +1000 Sk ak to nie je prednostná pohľadávka a 6800Sk ide na exekúciu.
Mikolajova
05.09.05,10:49
Práve som volala na exekútorsky úrad ohľadom exekúcie a mam potvrdené, že si uplatňuje aj 600,- Sk napostihnuteľnú časť na dieťa, aj keď s nim nežije v jednej domácnosti. V pondelok budem mať informácie aj ako je to s manželkou nakoľko mi to tam majú zistiť. Podám podom info podrobnejšie.

Takže doplnim prispevok. Na manželku nema pravo si uplatniť žiadnu sumu. Na dieťa, ak ma k nemu vyživovaciu povinnosť tak ano, aj keď nežiju v spoločnej domácnosti. Ak by mu prišla exekúcia na to, že neplatí výživné, tak vtedy by narok na odpočet u dieťaťa nemal.
Zita4
05.09.05,12:15
Ako by ste riešili tento prípad:
rozvedený, žije sám, čistá mzda: 11 804 Sk
Výživné na 1 dieťa 1500 Sk,
na ďalšie dieťa 1300 Sk
Dohody o zrážkach v poradí tak, ako prišli:
5 500 Sk
6 595 Sk
6 583 Sk
1 750 Sk
1 000 Sk
???
Martina80
06.04.06,12:15
Prosím Vás o radu, už som prečítala všetky príspevky o exekúcii. Aj tak mám z toho cirkus :o .
Vydatá, 1 dieťa = spoločná domácnosť
Čistý príjem: 8.209,- Sk

Prišli dve prednostné exekučné príkazy / VšZP, SP / 1.564,-,70.160,-/

Podľa mňa:
8.209,-
- 1.600,-
- 600,- dieťa
- 600,- manžel
--------------
5.409,- Sk

No a teraz ako, keď sú obe prednostné ???? :confused: 5.409,- : 2= 2.704,- ????
K výplate 2.800,- SK ????

Ďakujem.
Zita4
06.04.06,12:55
Ak sú obe prednostné, tak sa uspokojujú v poradí ako prišli (z tej jednej tretiny).
Martina80
06.04.06,12:57
Zitka ja nechňapem.... :mee: , mohla by si prosím Ťa v číslach ?????? Ďakujem.

Vôbec neviem , ako ďalej. 5.409,- mi teda ostalo ....no a čo vlastne mám robiť potom ???? Jedna prednostná mi prišla 21.3. a druhá 24.3.
Zita4
06.04.06,13:08
Vydatá, 1 dieťa = spoločná domácnosť
Čistý príjem: 8.209,- Sk
- 1.600,-
- 600,- dieťa
- 600,- manžel
--------------
5.409,- Sk

Do 3000 Sk sa počíta na tretiny:
1. tretina (1000 Sk) bežné pohľadávky (nemá) - zostáva jej
2. tretina (1000 Sk) prednostné pohľadávky (má) - zraziť
3. tretina (1000 Sk) nepostihnuteľná - zostáva jej
nad 3000 Sk zraziť všetko (5409-3000= 2409)
Zostane jej: 1600+600+600+1000+1000= 4800 Sk
zraziť: 1000 +2409= 3409 Sk
Martina80
06.04.06,13:15
Vidím ,že mi to nezobrazilo tak ako som písal , preto komentár : zamestnancovi zostane 1 600,- nepostihnuteľných + 2/3 z 3 000,-, za predpokl.že sa nejedná o prednostnú pohľadavku t.j. 1 600,- + 2 000 =
3 600,- Sk, na exek. : 3 400,- / rozdiel 6 400 - 3 000/ + 1 000,- / 1/3 z 3 000 ,-/ = 4 400,- Sk . Pekný deň.

skúsila som ísť podľa Peťa :

Čistá mzda : 8 209
Zamestnanec - 1 600
Manžel - 600
Dieťa - 600
---------
5 409

2 prednostné pohľadávky 3000----1/3 ---1 000

Zamestnanec dostane 1 600 + 600 + 600 + 1 000 = 3 800

8 209 - 3 800 = 4409

1. exekúcia / 21.3. / 2 940
2. exekúcia / 24.3 / 1 469 ?????? Už som z toho jeleň :confused: :mee:
Martina80
06.04.06,13:19
No o tisícku som sa sekla, už to chňapem Zitka.Ešte mám jednu otázku,ako rozdelím tú čiastku, čo mi ostane na exekúciu......na polovicu ????
Zita4
06.04.06,13:20
No o tisícku som sa sekla, už to chňapem Zitka.Ešte mám jednu otázku,ako rozdelím tú čiastku, čo mi ostane na exekúciu......na polovicu ????
V žiadnom prípade to nemôžeš deliť. Uspokojuješ v poradí, ako prišli.
Martina80
06.04.06,13:26
Ďakujem Zitka za rýchlu pomoc.Bola som v koncoch a je pred výplatou. Posielam bodík .:)VĎAKA !!!!

P.S. A ešte....keď je v jednom príkaze 58.460,- VšZP + 11.700,- prebežné trovy exekútora a pohľadávka prišla prvá. Tak jej vlastne strhávam 58.460,- na účet VšZP a 11.700,- na účet exekútora a potom sa až pustím do druhého exekučného príkazu, ktorý prišiel 24.3.????
Zita4
06.04.06,13:34
Ďakujem Zitka za rýchlu pomoc.Bola som v koncoch a je pred výplatou. Posielam bodík .:)VĎAKA !!!!

P.S. A ešte....keď je v jednom príkaze 58.460,- VšZP + 11.700,- prebežné trovy exekútora a pohľadávka prišla prvá. Tak jej vlastne strhávam 58.460,- na účet VšZP a 11.700,- na účet exekútora a potom sa až pustím do druhého exekučného príkazu, ktorý prišiel 24.3.????
Ja by som to tak urobila. :)