mackova
18.01.07,21:16
Chcem sa spýtať obstarali sme nottebook, na ktorý bola vystavená FA v decembri 2006 a zaplatený bol v januári 2007. Cena je 32 000,- Kedy môžem začať odpisovať?
lenkak
18.01.07,21:17
dňom zaradenia do používania.
lenkak
18.01.07,21:18
Orsz
18.01.07,21:28
Ak som sa rozhodla, že majetok nad 20000,- Sk (ide o notebook za 24500,-Sk - chcú ho odpisovať) sa zaradí do majetku a bude sa odpisovať ( v tomto prípade 4 roky ) - uvádzame to aj v prílohe k účtovnej uzávierke, môže to tak byť? Teda priamo do nákladov účtujeme majetok do 20000,-Sk ( nie do 30000,-Sk).
Ďakujem za názory.
Tweety
18.01.07,21:36
Ak som sa rozhodla, že majetok nad 20000,- Sk (ide o notebook za 24500,-Sk - chcú ho odpisovať) sa zaradí do majetku a bude sa odpisovať ( v tomto prípade 4 roky ) - uvádzame to aj v prílohe k účtovnej uzávierke, môže to tak byť? Teda priamo do nákladov účtujeme majetok do 20000,-Sk ( nie do 30000,-Sk).
Ďakujem za názory.
Ak si sa tak rozhodla, zákon ti v tom nebráni. Môžeš odpisovať 4 roky a uvádzať v prílohe ÚZ.:)
Orsz
18.01.07,21:56
Ďakujem za rýchlu odpoveď. V komentári dane z príjmu som sa práve dočítala, že musia byť splnené tri podmienky, aby sa mohol majetok odpisovať podľa §22 - §29, a to:
1. majú samostatné technicko-ekonomické určenie
2. vstupnú cenu vyššiu ako 30000,-Sk
3. dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 rok.
Ak niektorá z podmienok nie je splnená, takýto majetok nemožno odpisovať podľa tohto zákona a spôsob, akým sa zahrnie do ZD je daný postupmi účtovania. Teda v prípade drobného DHM, ktorý má obstarávaciu cenu nižšiu ako 30000,-Sk, sa môže účtovná jednotka rozhodnúť považovať tento majetok za:
- majetok krátkodobého charakteru, účtuje o ňom na účte 501, a zarnie ho jednorázovo do nákladov
- alebo za majetok dlhodobého charakteru, účtuje o ňom na účte 022 a výdavky na jeho obstaranie vstupujú do ZD len prostredníctvom odpisov - ak má dobu použiteľnosti minimálne 1 rok, aj odpisy by mali trvať viac ako 1 rok - v tomto prípade uplatnené účtovné odpisy z DDHM sú aj uznaným daňovým výdavkom, tak ako o tom rozhodne účtovná jednotka v odpisovom pláne DDHM.
Takže podľa tohto by to malo byť OK.