Geri
22.01.07,09:53
Daňový subjekt kúpi pohľadávky. Tieto neskôr predá, zmluvou o postúpení pohľadávok. Predajná cena je vyššia ako OC, týchto pohľadávok. Je toto postúpenie pohľadávok chápané podľa §10ods.2 ako nedodanie služby?


ďakujem