Dada
09.06.04,09:49
Aký variabilný symbol sa používa pri odvode preddavku na daň zo závislej činnosti a funkčných požitkov? Je to IČO alebo to nové pridelené DIČ?
Magma
09.06.04,10:04
Ja viem tak, že zostáva IČO, ale budem rada ak vie niekto jednozančne odpovedať.
Braňo
09.06.04,10:12
Do variabilného symbolu daj IČO a do špecifického symbolu daj IČ DPH. :-)
tibor
09.06.04,10:47
• Podrobnejšia špecifikácia prevodu ( VS (variabilný symbol) – identifikácia daňového subjektu, KS (konštantný symbol) realizovanej platby) - jew to podľa usmernenia DRSR na ich stránke...takže podľa mňa DIČ resp. IČO

Braňov variant s IČ DPH nie je možný realizovať v špec. symbole...nevmestil by sa tam asi pre počet znakov...(:
Braňo
09.06.04,11:15
Zmestí sa tam 10 miest, takže celé IČ DPH. :-)
bea
09.06.04,12:03
Pri odvode preddavkov na daň zo závislej činnosti nemá byť prečo IČ DPH, keď tak nové DIČ.
Dada
09.06.04,12:11
Je jasné, že sa neuvádza "SK", keď už ide o IČ DPH. Takže či IČ DPH či DIČ, stále by vyšlo rovnaké 10-miestne číslo. Len ide o to, či tam má byť uvedené IČO alebo to nové 10-miestne číslo.
maria56
09.06.04,12:16
Ja som sa tiež o to zaujímala a volala som na daňový úrad. Pracovníčka, ktorá má našu firmu na starosti mi povedala, že pri odvode preddavkov na daň zo závislej činnosti do variabilného symbolu mám písať nové DIČ.
tibor
09.06.04,12:35
Braňo - tak potom máš asi iné IČDPH ako ja - moje má 12 miest...(spolu s SK to predsa je IČDPH) (:

Dada - je to jedno - tak mi povedali na našom DÚ - obe čísla slúžia ako naša identifikácia predsa.
Dada
09.06.04,12:38
Aj podľa mňa je to jedno, veď či to, či tamto číslo musia mať v evidencii. Len som chcela vedieť, či to náhodou nie je nejako striktne určené. :-))) Ale vďaka.
Braňo
09.06.04,12:39
Jasné, že som myslel desaťmiestne DIČ, napísal som IČ DPH. Dada vyššie vysvetlila, díki. :-)
Milka
23.06.04,19:58
Ak je to FO uvádza sa DIČ platné od 1.5.2004. U PO by to malo byť tiež nové DIČ, nakoľko do 30.4.2004 mala vlastne IČO a DIČO rovnaké, tak to bolo IČO alebo DIČO?
Palino
24.06.04,12:17
Na stráne daňového riaditeľstva sa uvádza, že do variabilného symbolu sa uvádza číselný kód, ktorý bol pridelený daňovým úradom. To je a aj bolo DIČ.
martina
24.06.04,12:25
Práve som volala na daňák a povedali mi, že VS je IČO.
bea
24.06.04,13:52
My máme z DÚ Bratislava I. leták, na ktorom sú uvedené čísla účtov, KS a pri VS je uvedené DIČ. Pozrela som sa aj na už zmienenú stránku daňového riaditeľstva a na základe týchto informácií uvádzam novopridelené DIČ. Veď aj doteraz som uvádzala DIČ, len bolo rovnaké ako IČO. Fyzické osoby uvádzajú a tiež uvádzali DIČ.
dement
24.06.04,14:54
presne tak dič som uvádzal aj uvádzam
7Ingrid7
26.06.04,08:12
A toto je odpoved z DR:

> Dobrý deň,
> na Váš dopyt z 15.6.2004 pod akým variabilným symbolom má uhrádzať Daň zo
> závislej
> činnosti Fo Vám zasielame nasledovnú odpoveď. Daňový subjekt je povinný
> používať DIČ uvedené
> v Osvedčení o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla
vydané
> miestne príslušným DÚ.
martina
29.06.04,06:58
Veľmi by ma zaujímalo ako je možné, že na DÚ podávajú tak odlišne informácie.

Na koho sa môžem spoľahnúť, keď nie na DÚ, ktorý tieto zmeny vymýšla.
Ľudka M
29.06.04,07:05
ahojte, ja som listovala na stránke dan. riad. a tam je jednoznačne ako var. symbol sa používa DIČ, ...
Nika
29.06.04,07:08
Ja som poslala odvody s IČO.Na DÚ, a povedali mi , že sa má uvádzať DIČ, ale ak som tam dala IČO nič sa nedeje. Platbu vedia identifikovať aj podľa toho.
Veselá
29.06.04,08:21
Podľa už toľko diskutovaného § 31 ods. 11 zákona 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov správca dane pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ) Toto číslo je daňový subjekt uvádzať pri skyku so správcom dane.
Čiže pri komunikácii s DÚ - aj platba je komunikácia s DÚ - uvádzať vždy DIČ.

Pozdravuje Lýdia.


P.S. : ešte k tomu IČO a DIČ pred 30.4.2004 - ani vtedy neboli rovnaké
IČO bolo 8 miestne číslo a daňový úrada prideloval DIČ 10 miestne číslo
bolo to tak, že pred IČO boli pridané dve nuly.
ankap
29.06.04,10:19
To DIČ ako variabilný symbol platí aj pri preddavkoch za zamestnancov aj za SZČO?