Tomáško
22.01.07,12:55
Zdravím všetkých. Chcem sa spýtať do akej sumy sa nezdaňuje príjem FO?
Johanka
22.01.07,12:58
Musíš napísať o aký druh príjmu sa jedná. Určité druhy príjmov ( nie všetky ! ) sú oslobodené od dane do výšky 5- násobku sumy životného minima platného k 1.1. zdaňovacieho obdobia.
Tomáško
22.01.07,13:01
Ide o kúpu počítaču a v druhom prípade o kúpu materiálu.(šróby,vŕtaky)
Anja111
22.01.07,13:07
Ide o kúpu počítaču a v druhom prípade o kúpu materiálu.(šróby,vŕtaky)

Neni sú toto, náhodou, výdavky?
Johanka
22.01.07,13:11
No - ak ide o kúpu, to by bol výdavok, nie príjem.
Pravdepodobne si niečo predal (počítač a materiál) a nevieš či z toho máš zaplatiť daň z príjmov.
V tomto prípade ide predaj hnuteľných vecí a ten je v zmysle § 9 ods.1. písm. e/ od dane oslobodený ( okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá boda zahrnutá do obchodného majetku, a to do 5-tich rokov od jej vyradenia z obch.majetku).
Tomáško
22.01.07,13:16
Prepáčte, myslel som to zo strany predávajúceho či mu vzniká povinnosť platiť daň.Moja chyba..zle som sa vyjadril..sorry.
Anja111
22.01.07,13:24
Prepáčte, myslel som to zo strany predávajúceho či mu vzniká povinnosť platiť daň.Moja chyba..zle som sa vyjadril..sorry.

Súhlasím s Johanka. Domnievam sa, že to bol predaj súkromného majetku...