DELI
22.01.07,13:43
Slovenská firma mala v prenájme od zahraničnej firmy skladovú halu.
Túto ďalej prenajímala slovenskej firme. Vzhladom na to, že táto firma odberateľ nedodržala podmienky zmluvy, nastalo poškodenie haly snehom. Hala je už v nepoužiteľnom stave, nedá sa znovu používať.

Dovtedy nebola v majetku našej firmy. Po tejto udalosti nám zahraničná firma vyfakturovala 100 000 EUR ako predaj haly za zostatkovú cenu
/ v 8/2006/ . Teraz v 12/2006 poslali ešte dobropis na 20 000 EUR pretože nejaké dobré časti haly si vzali naspäť. Nám tu zostali len nepoužiteľné časti.

Naša firma je poistená - poisťovňa vyplatila nejaké koruny zahraničnému dodávatelovi. Ale cez nás to nešlo.

Mám to zaradiť do majetku a odpisovať ?
Alebo rovno vyradiť následkom škodovej udalosti -živelná pohroma - ale problém je v tom, že ked sa to stalo tak sme to v majetku ešte nemali.

Poradí niekto?http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
DELI
22.01.07,19:25
Nikto neporadí ???
andrej_rv
22.01.07,21:35
Hala je už v nepoužiteľnom stave, nedá sa znovu používať.
Dovtedy nebola v majetku našej firmy. Po tejto udalosti nám zahraničná firma vyfakturovala 100 000 EUR ako predaj haly za zostatkovú cenu
/ v 8/2006/ . Teraz v 12/2006 poslali ešte dobropis na 20 000 EUR pretože nejaké dobré časti haly si vzali naspäť. Nám tu zostali len nepoužiteľné časti. Mám to zaradiť do majetku a odpisovať ?
To je naozaj zaujímavá "investícia" :confused: . Ja by som to v žiadnom prípade do majetku nezaradil a neodpisoval, keďže hala (resp. jej pozostatky) podľa mňa nespĺňa základnú podmienku pre zaradenie v zmysle § 33 ods. 1 Postupov PÚ - uvedenie do užívania (t.j. zabezpečenie všetkých technických funkcií majetku potrebných pre jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov.).
Najskôr by som to zaúčtoval ako rozostavanú (alebo skôr rozbúranú :) ) investíciu na 042. Ďalšie účtovanie by záviselo od neskoršieho využitia haly alebo priestoru. Ak by sa na tom istom mieste postavila nová hala, v zmysle § 19 ods. 3 písm. b) ZoDP by som túto hodnotu zahrnul do obstarávacej ceny nového objektu. Ak nie, neviem... možno by som to účtoval ako tzv. zmarené investície - § 68 ods. 8 Postupov PÚ (pokiaľ možno takýto neobvyklý nákup úplne nefunkčného objektu za nejakú investíciu vôbec považovať).
DELI
22.01.07,22:53
Andrej ďakujem za odpoveď.

A čo tak to predať niekomu ako šrot.
Mohlo by sa to predať napr. za trhovú cenu akú ponúkajú vo výkupniach - hliníkový materiál napr. 70 Sk za kg. Je to spolu asi 5 ton.
Spolu predaj za napr. 350 000 Sk.

čiže rekapitulácia :100 000 eur - 20 000 eur - 1 000 000 SKK od poistovne = zostatková cena .....1 800 000.-


To čo som písala o poisťovni predsa len ovplyvní zostatkovú cenu, lebo zahr. dodávatel si tú čiastku odpočítava od zostatku, ktorý mu máme uhradiť. Vyplatili nám 1 000 000Sk.

Trochu blbá otázka ale v prípade predaja mohlo by ísť do nákladov tých
1 800 000 a do príjmu iba 350 000.- SKK?http://www.porada.sk/images/icons/icon12.gif
andrej_rv
22.01.07,23:08
Trochu blbá otázka ale v prípade predaja mohlo by ísť do nákladov tých 1 800 000 a do príjmu iba 350 000.- SKK?http://www.porada.sk/images/icons/icon12.gif
Podľa mňa áno.
DELI
23.01.07,23:47
Prosím vás, mohol by mi to niekto este potvrdiť?
Je to dosť súrne.

ďakujem