PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Nezdanitelná čiastka na deti v ČRemily
22.01.07, 19:43
Poprosila by som ľudkov znalých českých zákonov. Má Slovák zamestnaný v ČR nárok na nezdaniteľnú (alebo odpočitateľnú -neviem aký je presný termín) čiastku na dieťa u zamestnávateľa v ČR?

Marína
22.01.07, 22:01
Pozri v Zákon o daních z příjmů.
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx
Myslím, že je to §35 až §35d.

emily
23.01.07, 07:47
Uz som si § zistila a chýbal mi len zákon. Ďakujem Ti Marína za link.

endrju
23.01.07, 07:57
Dovolím si malé doplnenie.
V českej legislatíve od roku 2005 daňový bonus a daňové zvýhodnenie nahradili pôvodnú nezdaniteľnú čiastku.
V tomto bola slovenská legislatíva vzorom pre českú. Aby nedošlo k obvineniu z odpisovania, českí poslanci tému tvorivo rozvinuli. :cool:

ZDENIELA
13.02.07, 08:40
Pozri v Zákon o daních z příjmů.
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx
Myslím, že je to §35 až §35d.


Neviem, či správne chápem §2 daného zákona, ktorý poníma o poplatníkovi:

§2 ods.4 Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do lhůty 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.

Zaskočilo ma slovo trvale - to znamená len s trvalým pobytom? Potom by mal nárok na nezdaniteľné časti a to i na deti len človek s trvalým pobytom v ČR?

;) dúfam, že niekomu svojou otázkou nespôsobím žalúdočné problémy.;)

jaanna
13.02.07, 10:50
Podľa mňa sa na slovenského občana pri uplatňovaní daňového bonusu vzťahuje par. 35c ods. 5 Dúfam, že mám pravdu. Ak sa mýlim opravte ma!

ZDENIELA
27.02.07, 07:55
Trošku by som to chcela oprášiť. Stále mi robí problém, ako si môže slovák uplatniť daňový bonus na deti v ČR? Keď do našej legislatívy sa bonus na deti dostal akoby k prídavkom na deti a predsa na prídavky na deti slováci v ČR nárok nemajú.:rolleyes:
Kapečku som to študovala a chcela by som si u Vás odobriť svoje čerstvo nalapané vedomosti:
Toď môj polopatistický názor :

Občan SR, ktorý má trvalý pobyt v SR a v ČR má bydlisko (postačí prechodný pobyt), kde sa obvykle zdržiava (min. 183 dní ...) a má príjmy z ČR, ktoré sú aspoň vo výške 90% zo všetkých jeho príjmov má nárok na daňový bonus na deti v ČR. ;)
Je rozdiel oproti SR, tu by občan ČR dostal daňový bonus na deti len vtedy, pri splnení ostatných podmienok, ak by mal v SR aj trvalý pobyt.
:D :D :D
Dúfam, že som to konečne pochopila, lebo mne stále robil problém tým ľudkom pri vyplňovaní DP v ČR uplatniť daňový bonus. Ale urobila som tak vlani a urobím tak i tento rok. SÚHLAS?

ZDENIELA
27.02.07, 12:40
No veľmi ma tento stav neteší, zas sa prebúdzajú pochybnosti.
Tu nikto so mnou nesúhlasí ....? :confused:

Marína
27.02.07, 12:48
...........
Je rozdiel oproti SR, tu by občan ČR dostal daňový bonus na deti len vtedy, pri splnení ostatných podmienok, ak by mal v SR aj trvalý pobyt.
SÚHLAS?
a súčasne je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou - ZoDP_§33_ods.10.
Až teraz súhlasím.

ZDENIELA
27.02.07, 12:54
O.K. ďakujem, ale mne išlo hlavne o ten bonus slovákov v čechách. Ale nepresné informácie by sme uvádzať nemali ;)