Lentilka
03.01.05,23:54
Ako mám v JU zaúčtovať poskytnutý nenávratný finančný príspevok na začatie prevádzkovania SZČ použitý na nákup PC do 30.000,-Sk?