jess
09.06.04,21:34
Prosím Vás, vie mi niekto poradiť ako sa vypočíta odstupné ? Niekde som čítala, že sa z celej sumy odvedie len daň a odvody nie, ale môj program mi vypočítal odvody,ktoré má platiť zamestnávateľ. Tak teda ako to má byť ? Ďakujem.
Jozef Mihál
09.06.04,21:41
Z odstupného sa neplatia žiadne odvody.
Pokiaľ ide o sociálne poistenie, pozrite § 138 odsek 2 zákona 461/2003.
Pokiaľ ide o zdravotné poistenie, pozrite § 13 odsek 1 zákona 273/1994.
Peťo
10.06.04,07:45
K prvej časti otázky : Zamestnancovi pri skončení prac.pomeru patrí odstupné v sume najmenej dvojnásobku, resp. trojnásobku jeho priemerného mesač.zárobku ... /pozri § 76 ods. 2 ZP /. Výpočet priem.zárobku je uvedený v §§ 134 - 135 ZP. Aký priemer požívaš pre účely dovolenky , ten istý priemer použí aj na určenie výšky odstupného. Pekný deň.