Lauko
29.01.07,10:15
Z čiech nám prišla FA na tovar 5.9. 2006 na sumu 149475,- CZK. Tovar prišiel 31.8.2006

FA sme zaúčtovali 199848,07 131/321 -prepočet kurzom z 31.8.
37914,30 34319/34319 -prepočet kurzom z 5.9.DPH r.04 sme uviedli sumu 199848,07 /kurz 31.8. keď prišiel tovar/ (z toho DPH je 37971,10)
DPH r.16 sme uviedli sumu 37914,30 (vychádzali sme zo sumy 199549,12) /kurz 5.9. podľa FA/

37971,10 - 37914,30 = 56,80

Čiže pri DPH je rozdiel 56,80 Sk. Ako sme mali správne postupovať pri účtovaní ?
Pretože tento rozdiel mi vyskakuje i na 343. A keďže máme takýchto faktúr viac potom mi to na 343 velmi nazbieralo. Po minulé roky sme to riešili na konci roka 588/343, ale to sa jednalo o male sumy vzniknuté zaokruhlovaním a nie o velké sumy vzniknuté zahraničnými faktúrami.
Ďakujem za odpoveˇd. :rolleyes: :confused:
martinius
30.01.07,11:51
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká


a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).
V tvojom prípade je to 5.sept.,týmto dátumom urob účtovanie a žiaden rozdiel ti nevyjde.
liba2
30.01.07,17:10
Z čiech nám prišla FA na tovar 5.9. 2006 na sumu 149475,- CZK. Tovar prišiel 31.8.2006

FA sme zaúčtovali 199848,07 131/321 -prepočet kurzom z 31.8.
37914,30 34319/34319 -prepočet kurzom z 5.9.DPH r.04 sme uviedli sumu 199848,07 /kurz 31.8. keď prišiel tovar/ (z toho DPH je 37971,10)
DPH r.16 sme uviedli sumu 37914,30 (vychádzali sme zo sumy 199549,12) /kurz 5.9. podľa FA/

37971,10 - 37914,30 = 56,80

Čiže pri DPH je rozdiel 56,80 Sk. Ako sme mali správne postupovať pri účtovaní ?
Pretože tento rozdiel mi vyskakuje i na 343. A keďže máme takýchto faktúr viac potom mi to na 343 velmi nazbieralo. Po minulé roky sme to riešili na konci roka 588/343, ale to sa jednalo o male sumy vzniknuté zaokruhlovaním a nie o velké sumy vzniknuté zahraničnými faktúrami.
Ďakujem za odpoveˇd. :rolleyes: :confused:Suma DPH na r. 02 a 16 musí byť totožná, to znamená že aj základ dane musí byť totožný.
Neuvádzaš dátum vyhotovenia faktúry.
Ak bola fa vyhotovená 05.09.06 a tovar ste prijali 31.08.06 (uskutočnilo sa nadobudnutie tovaru), potom daňová povinnosť vznikla 05.09.06 (lebo je to skôr ako 15.09.).
Pre prepočet ZD a DPH berieš kurz NBS dňa vyhotovenia faktúry, t.j. 5.9. Takto vypočítanú DPH uvedieš v daň. priznaní aj v r. 02 aj v r. 16.

DF zaúčtuješ kurzom dňa prijatia faktúry .
Lauko
08.02.07,07:45
Dakujem milý Martinius,
Rozdiel mi vychádza z dôvodu, že účtovanie robím 31.8. pri cene bez DPH (z dôvodu aby mi sedel sklad na 131, keď som tovar prijala 31.8, musím ho prepočítať týmto kurzom na sklad) a to uvádzam na riadku. 04.
A na riadku 16. vychádzam z dňa vyhotovenia FA čo je 5.9. a tým kurom to i prepočítavam.
Čiže vzniká rozdiel. V tlačive DPH mi to nevadí, len sa neviem s tým popasovať v účtovníctve. Teraz na konci roka, keď si odsúhlasujem účet 343, potrebujem aby mi sedel a práve v tomto mi to vyskakuje a zistila som že problám na stal v tomto rozdiele.
Este raz dakujem za ochotu, a ak by si vedel poradi zauctovanie napis.
Sabina ;) /registráciu som hodila na sefa/.
Lauko
08.02.07,07:57
Milá poraďáčka Liba2,
Suma DPH na r. 02 a 16 musí byť totožná, to znamená že aj základ dane musí byť totožný. - myslím že to nie je pravda - kde si to zobrala?
Neuvádzaš dátum vyhotovenia faktúry. - 5.9.

Na skoleni v BA na DPH , viedla ho profesionalka z riaditelstva DÚ, nám vysvetlovala postup ako som písala i Martiniusovi, takže rozdiel vzniká.

Tvoje riesenie je jednoduché, ale myslím že tlačivo DPH som urobila spravne aj keď rozdiel vzniká. Sme trojmesačný plátci DPH, takže mi to dokonca vychádzalo na DPH za 3/2006.
Neviem si dať rady s účtovaním. P9sala som o tom v úvode. Ak by si mala chuť, prosím napíš, budem velmi rada. Sabina
;) :mee: :rolleyes:
liba2
08.02.07,16:55
Milá poraďáčka Liba2,

Suma DPH na r. 02 a 16 musí byť totožná, to znamená že aj základ dane musí byť totožný. - myslím že to nie je pravda - kde si to zobrala?
Neuvádzaš dátum vyhotovenia faktúry. - 5.9.
Sabina
K uskutočneniu nadobudnutia tovaru došlo 31.8.06 – daňová povinnosť vzniká 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, t.j. 15.09.06
alebo
dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa predchádzajúceho .
Keďže faktúra bola vystavená 05.09.06, daňová povinnosť vznikla týmto dňom.
Pre DPH prepočítaš faktúru kurzom z 5.9. : 1,335 = 199.549,13 Sk , čo je základ dane (ZD) a z tohto vypočítaš DPH: 37.914,30 Sk.
V daňovom priznaní za 3.Q.na riadku 04 bude uvedené: 199549 Sk a na riadku 02: 37915 Sk; súčasne vám vzniká právo odpočítať DPH na riadku 16, kde bude uvedené číslo 37915 Sk.
Hovorila som týchto 2 sumách DPH a samozrejme pre ich výpočet musí byť aj ZD rovnaký.
DPH zaúčtuješ v sume 37914,30 Sk na obidve strany účtu 343 / 343.
Z toho dôvodu ti nemôže v žiadnom prípade vzniknúť na účte 343 rozdiel!

Rozdiel môžeš mať len na tovare, lebo faktúru účtuješ kurzom dňa prijatia faktúry: 5.9.06 = 199549,13 Sk;
a na sklad prijímaš v cenách podľa kurzu z 31.8.06 = 199848,07 Sk.
Lauko
09.02.07,08:04
Ďakujem Ti Libuska, že si mi odpísala a dala si si námahu s prepočtami. Rozumiem tomu čo píšeš.
Na školení v BA i telefonická poradenská služba - firma od ktorej beriem vestník mi radili vyplniť tlačivo DPH tak ako som uviedla. Na rozdiel na 343 som prišla teraz na konci roka, predtým som si to neuvedomila.
Teraz už tel. porad. službu nemám, odmietli ma že mám prekročený limit kreditu. Takže sa nemám na koho obrátiť. Napísala som im mail, ak sa ozvú dám vediet. Do marca uvidím čo s tým ešte vyvediem.
Ale robím aj jednoduché účtovníctvo v tejto firme, tam nie je problém s 343 a postupujem tak ako som uviedla predtým. Bola som na skolení u FY Comal, viedla ho pani z daňového riaditeľstava, a to školenie bolo špičkové. Povedala som si klobúk dole. Tak i odtial mám vedomosti na tento postup.
Lauko
16.02.07,10:25
Liba2 radila si správne. Na výpočet DPH je dôležité vedieť, kedy bola faktúra vyhotovená. Týmto kurzom sa potom vypočíta výška dane na vstupe aj na výstupe, t. j. že rovnakú sumu platiteľ uvedie do riadkov 4 aj 16 daňového priznania. Nesmú tu vznikať žiadne rozdiely.

Čiže idem prerábať DPH-čko.
Zaúčtovanie som napísala zase ja správne.Pri zaevidovaní a zaúčtovaní takejto faktúry do účtovníctva treba rozlišovať dva kurzy – kurz na prepočet DPH a kurz na prepočet záväzku. DPH sa prepočíta kurzom NBS v deň vzniku daňovej povinnosti podľa § 20. Záväzok sa prepočíta kurzom v deň uskutočnenia účtovného prípadu podľa zákona o účtovníctve, čiže dňom nadobudnutia tovaru.