hemaja
30.01.07,13:40
Našla som viac odkazov na túto tému, ale aj tak prosím o pomoc. Pre objasnenie situácie - naša firma má 3 strážnych psov na stráženie objektu. Môžme si ich zaviesť do účtovníctva, aby sme mohli účtovať náklady na nich? Ako sa to robí? Nemáme doklad o kúpe, psíkov nám poskytol bezplatne jeden zo zamestnancov. Súvisí s tým aj zaplatenie miestnej dane za psa? Vopred ďakujem za odpovede.
Zita5
30.01.07,13:41
hemaja
30.01.07,14:24
Ďakujem za radu. Ešte potrebujem info, či si máme psov zaviesť do podvojného účtovníctva ako zvieratá, alebo sa pýtam blbosť?
Betina2
12.02.07,09:29
Ďakujem za radu. Ešte potrebujem info, či si máme psov zaviesť do podvojného účtovníctva ako zvieratá, alebo sa pýtam blbosť?

Nám kedysi na túto tému na školení poradili, aby sme psa zaradili do účtovníctva ako drobný hmotný majetok a viedli ho v operatívnej evidencii. Tak ako napr. čokoľvek iné v OC do 30 000 Sk. A Vy ste ho nadobudli bezodplatne. Takže by som ho zaevidovala ako drobný HIM (vytvoriť analytiku resp. účet 028 - účtovná jednotka si ho môže zaviesť a používať). Potom keď bude v operatívnej evidencii a bude súčasťou majetku firmy, tak si môžte uplatniť všetky náklady súvisiace so psom-samozrejme treba mať faktúry, bločky a iné doklady - stravu - granule, cestoviny, výživové doplnky (pri strave doporučujem viesť evidenciu), očkovanie, miestnu daň za psa, náklady na karanténu, liečbu a lieky, odčervovanie, kozmetiku (tu len účelovú-proti blchám a pod.), veterinárneho dentistu a pod. - pozor! Vyšetrenie na cestu do zahraničia, len ak ide o pracovnú cestu - to asi v prípade Vášho psa nepôjde (To pre tých, čo ho majú aj na súkromné účely). Uplatniť DPH na vstupe samozrejme, tak ako pri inom firemnom majetku. Pozor na to, ak nestráži len firemné priestory (napr.rodinný dom) - vtedy náklady rozdeliť na daňové súvisiace s firmou a nedaňové-súkromné (pomer uviesť a odôvodniť v smernici). Apropo - ja som v JU evidovala pred pár rokmi u SZČO - strážneho psa - pittbula ako DHIM (strážil prenajatú autodielňu a tiež bol pôvodne len ako súkromný pes) a všetky náklady s ním uznali. Len to muselo byť písomne zdokladované a podložené. A po ukončení prenájmu, keď už stráženie objektu nebolo aktuálne, sme toho psa normálne vyradili z evidencie DHIM.
mudroš
12.02.07,15:49
Nám kedysi na túto tému na školení poradili, aby sme psa zaradili do účtovníctva ako drobný hmotný majetok a viedli ho v operatívnej evidencii. Tak ako napr. čokoľvek iné v OC do 30 000 Sk. A Vy ste ho nadobudli bezodplatne. Takže by som ho zaevidovala ako drobný HIM (vytvoriť analytiku resp. účet 028 - účtovná jednotka si ho môže zaviesť a používať). Potom keď bude v operatívnej evidencii a bude súčasťou majetku firmy, tak si môžte uplatniť všetky náklady súvisiace so psom-samozrejme treba mať faktúry, bločky a iné doklady - stravu - granule, cestoviny, výživové doplnky (pri strave doporučujem viesť evidenciu), očkovanie, miestnu daň za psa, náklady na karanténu, liečbu a lieky, odčervovanie, kozmetiku (tu len účelovú-proti blchám a pod.), veterinárneho dentistu a pod. - pozor! Vyšetrenie na cestu do zahraničia, len ak ide o pracovnú cestu - to asi v prípade Vášho psa nepôjde (To pre tých, čo ho majú aj na súkromné účely). Uplatniť DPH na vstupe samozrejme, tak ako pri inom firemnom majetku. Pozor na to, ak nestráži len firemné priestory (napr.rodinný dom) - vtedy náklady rozdeliť na daňové súvisiace s firmou a nedaňové-súkromné (pomer uviesť a odôvodniť v smernici). Apropo - ja som v JU evidovala pred pár rokmi u SZČO - strážneho psa - pittbula ako DHIM (strážil prenajatú autodielňu a tiež bol pôvodne len ako súkromný pes) a všetky náklady s ním uznali. Len to muselo byť písomne zdokladované a podložené. A po ukončení prenájmu, keď už stráženie objektu nebolo aktuálne, sme toho psa normálne vyradili z evidencie DHIM.
Drobný hmotný majetok už niekoľko rokov nepoužívame !!!
Ak sa rozhodnete, tak by sa mohol pes považovať za dlhodobý majetok? Podľa mňa sú zvieratá dlhodobým hmotným majetkom, ak ide o základné stádo alebo ťažné zvieratá (§ 13 ods. 4 písm. d) postupov účtovania).
Psy sú zásoby (zvieratá) podľa § 17 ods. 8. Malo by sa zaúčtovať 124. Tým sa vyriešia všetky problémy (evidencia, strava, veterinárne ošetrenie a pod.).
Betina2
14.02.07,13:21
Lenže oni ich nechovajú na predaj a ani ich nemajú ako chovné zvieratá, a pokiaľ viem, tak stále platí nasledovné: Citujem Cenigovú z knihy Podvojné účtovníctvo podnikateľov:

" Členenie hnuteľných vecí si účtovná jednotka zvolí buď prostredníctvom analytických účtov vedených k účtu 022, alebo v súlade s § 3 opatrenia môže do svojho účtovného rozvrhu doplniť syntetické účty aj nad rozsah rámcovej účtovnej osnovy, ktoré budú nadväzovať na ekonomický obsah príslušnej účtovnej skupiny. Rovnako si zvolí účtovanie dlhodobého hmotného majetku, ktorý nespĺňa podmienku ocenenia, tzn. či ho bude účtovať na tých istých syntetických účtoch ako majetok spĺňajúci cenový limit alebo ho bude účtovať na osobitnom syntetickom účte, ktorý doplní do svojho účtovného rozvrhu, napr. 028- Dlhodobý hmotný majetok nespĺňajúci limit ocenenia."

A nám to takto vtedy radila na školení aj Kaletová. Mimochodom, samozrejme si môžeš vybrať. My sme použili účet 028, lebo sa nám to zdá prehľadnejšie. Máš pravdu, dnes už sa to volá dlhodobý hmotný majetok nespĺňajúci limit ocenenia. Ale podľa mňa ten názov až tak podstatný nie je, lebo aj tak si spôsob oceňovania a spôsob účtovania majetku popisuješ v internej smernici a tam to popíšeš dopodrobna aj s odôvodnením. Takže si stojím za tým, že buď vytvoriť analytiku k niektorému syntetickému účtu dlhodobého majetku - ale ku ktorému v tomto prípade? Ty tvrdíš Základné stádo a ťažné zvieratá? - tam sú predsa bez ohľadu na OC plemenné a chovné zvieratá za účelom hosp.využitia. Hosp. úžitkom sa rozumie najmä narodenie mláďat, produkcia mlieka, vlny, využitie ťažnej sily zvieraťa, komerčné využitie. Na tomto účte sa môžu účtovať napr. aj zvieratá chovného stáda muflónov, jeleňov, pštrosov, ak ich využiteľnosť je dlhšia ako 4 roky. A sem predsa tento strážny pes nezapadá. A čo sa týka zásob - nejde o nákup a predaj, takže zásoby v prípade strážneho psa by som vylúčila. Možno si mala na mysli, že ocenenie je nižšie ako 30 000 a doba použiteľnosti je kratšia ako jeden rok, vtedy by sa nezaradil do dlhodob.HM, ale by sa zaúčtoval do zásob pri jeho obstaraní resp priamo do spotreby. Ale mám za to, že ten pes má predpokladanú dobu použiteľnosti (životnosti) dlhšiu ako 1 rok a ocenenie je menej ako 30000. Ak chce uplatniť náklady s jeho prevádzkou/chovom, musí ho evidovať ako majetok. (Napr. na tom novovytvorenom účte 028 a viesť o ňom operatívnu evidenciu). Napokon - 028 sa aj predtým používal, ale zmenami v zákonoch sa z rámcovej účt.osnovy vypustil. Toner do tlačiarne tiež neuplatníš do nákladu, ak nemáš počítač s tlačiarňou v majetku - dnes sa také zostavy kupujú aj do 30000. Preto sa znovu prikláňam k otvoreniu nového syntetického účtu majetku - napr. 028 ako som už uviedla vyššie (aj 020,023,024,027 nie sú v rámcovej osnove). Zákon to umožňuje a podľa mňa jednoznačne treba zabezpečiť prehľadnosť v účtovníctve. A účet 124 - Zvieratá má inú náplň ako strážny pes.