bendži
31.01.07,11:02
Ahojte,

potrebujem súrne nasledovnú radu:

Zamestnávateľ má 7 zamestnancov, ktorých cca 8 mesiacov v roku posiela na sezónne práce do zahraničia. V súčasnosti im platí mesačnú mzdu + za každú cestu do zahraničia cestovný príkaz a náhrady. No chce to zmeniť, aby nemusel vzdy písať cestovný príkaz, a to nasledovne:

chce vypočítať mesačnú mzdu do takej výšky, aby pokryla paušálne aj sumy z cestovných náhrad za zahraničné pracovné cesty, v prípade že bude ciest viacej, doplatí rozdiel, ak bude ciest menej, zamestnanci tým získajú, peniaze im zostanú..

čo potrebujem zistiť, je či je toto možné na základe našich zákonov (aj s odkazmi na zákony), či to môžu mať takto v pracovnej zmluve a či teda nemusia byť vypisované cestovné príkazy. Tiež či tam nie sú obmedzenia v zákonníku práce napr. na prácu nadčas, keďže ide o sezónne práce, tak v sezóne je predpoklad zvýšených hodín nadčas...

Ďakujem za rýchle rady.
Zoltán Kovács
31.01.07,11:18
Ahojte,

potrebujem súrne nasledovnú radu:

Zamestnávateľ má 7 zamestnancov, ktorých cca 8 mesiacov v roku posiela na sezónne práce do zahraničia. V súčasnosti im platí mesačnú mzdu + za každú cestu do zahraničia cestovný príkaz a náhrady. No chce to zmeniť, aby nemusel vzdy písať cestovný príkaz, a to nasledovne:

chce vypočítať mesačnú mzdu do takej výšky, aby pokryla paušálne aj sumy z cestovných náhrad za zahraničné pracovné cesty, v prípade že bude ciest viacej, doplatí rozdiel, ak bude ciest menej, zamestnanci tým získajú, peniaze im zostanú..

čo potrebujem zistiť, je či je toto možné na základe našich zákonov (aj s odkazmi na zákony), či to môžu mať takto v pracovnej zmluve a či teda nemusia byť vypisované cestovné príkazy. Tiež či tam nie sú obmedzenia v zákonníku práce napr. na prácu nadčas, keďže ide o sezónne práce, tak v sezóne je predpoklad zvýšených hodín nadčas...

Ďakujem za rýchle rady.

Zákon to nedovoluje. Keď sú vyslaní pracovníci na služ.cestu tak im jednoducho patrí náhrada.
bendži
31.01.07,13:34
Im tá náhrada bude vyplatená ale v mzde.. no to asi nepojde :(
je možné robiť aspoň nejaký "hromadný" cestovný príkaz za určité obdobie, napr. jeden za celý mesiac?

vďaka..
Zoltán Kovács
31.01.07,13:39
Im tá náhrada bude vyplatená ale v mzde.. no to asi nepojde :(
je možné robiť aspoň nejaký "hromadný" cestovný príkaz za určité obdobie, napr. jeden za celý mesiac?

vďaka..

Keď im to dáš do mzdy, potom ako doriešiš odvody a dane. Predsa náhrada za sl.cestu nie je predmetom dane, a ani do VZ sa nezarátava.
Cestovný príkaz môžeš robiť tak, že na zamestnanca vyhotoviš jeden za celý mesiac. Nemusíš na každý deň samostatne.
bendži
01.02.07,09:20
ďakujem za rady, myslela som si že zo mzdy to nepôjde, ale tak radšej som sa opýtala :)

včera som prešla zákon o cestovných náhradách a našla som tam predsa len možnosť, ako zjednodušiť administratívu ohľadom cestovných príkazov a to paušálne cestovné náhrady...

"§ 34

Náhrady podľa tohto zákona možno paušalizovať. Pri výpočte paušálnej sumy zamestnávateľ vychádza z priemerných podmienok rozhodujúcich na poskytovanie náhrad zamestnancovi alebo skupine zamestnancov. Ak sa zmenia podmienky, za ktorých sa paušálna suma určila, je zamestnávateľ povinný túto sumu preskúmať a upraviť. Pri výpočte paušálnej sumy je zamestnávateľ povinný prihliadať na zákonné nároky zamestnanca, ako aj na jeho oprávnené záujmy."

rozumiem tomu správne že teda môžem na základe informácií, napr predpokladanej práce v zahraničí, množstva objednávok a pod. vypočítať určitú sumu, ktorú paušálne mesačne vyplatím zamestnancovi? je k tomu stále potrebné vypĺňať cestovný príkaz? táto paušálna čiastka sa vypláca len v mesiaci kedy k ceste reálne aj došlo alebo môžem dohodnúť že vyplatím túto čiastku každý mesiac bez ohľadu na to, či boli alebo neboli cesty?
bendži
01.02.07,10:04
prosim o radu...
Ludula
02.02.07,12:43
Naša firma vypláca stravne pracovníkom vyslaným na prac. cestu paušálne a to na základe rozhodnutia. Rozhodnutie o poskytovaní paušálnej náhrady stravného pri pracovných cestách podľa § 34 zákona o cestovných náhradách musí obsahovať prílohy, a to zdôvodnenie a kalkuláciu.
Kalkulácia musí byť podrobne vypracovaná, dokazujúca spôsob výpočtu paušálu a jeho obsah,doporučuje sa používať pri zdôvodňovaní zákonnú terminológiu, aby nedošlo ku komplikácii z dôvodu iného pochopenia paušálu alebo zámeny paušálu(napr. paušál na stravné pri prac. cestách sa často pri kontrolách zamieňa s poskytnutím stravovania v peňažnej forme).
Zákon o cestovných náhradách neustanovil priamo druh paušálu z časového hľadiska a preto v rozhodnutí sa podľa uvaženia a rozhodnutia zamestnávateľa môžu paušálne sumy vyplácať napr. denne, týždenné,mesačne štvrtročne a pod. V rozhodnutí by sa mali stanoviť kritéria na krátenie paušálu a to napriklad z dôvodu neprítomnosti zamestnanca v práci.Zákon o cestovných náhradách výslovne nestanovuje krátiť paušálne sumy, ale je to v právomoci zamestnávateľa.
Paušalizácia nemôže obchádzat účel zákona o cest. náhradach.Paušalizovať náhrady je vhodné u tých zamestnancov, ktorým sú pravidelne určované rovnaké podmienky pracovnej cesty.
Finančná kontróla nám v našej firme paušalizovanie stravného po predložení rozhodnutia,zdôvodnenia a kalkulácie uznala za správne.

My sme si spracovali rozhodnutie na základe vzoru.
Tento vzor rozhodnutia si môžeš pozrieť v téme Paušálne cestovné náhrady od Maríny v prispevku č. 7 zo dňa 14.12.2006