janka
10.06.04,10:40
chcem zamestnať poberateľa starobného dôchodku na pracovný pomer, aké odvody zaňho budem platiť????? súrne dakujem...
maria56
10.06.04,10:59
Za zamestnanca, ktorý je poberateľom starobného dôchodku sa neodvádza na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti.
Zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je poberateľom starobného dôchodku odvádza poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, garančné poistenie, poistné do rezervného fondu , úrazové poistenie a zdravotné poistenie.
Peťo
10.06.04,11:52
Chcem upozorniť na nemožnosť uplatnenia základnej nezdaniteňej sumy u daňovníka , ktorý je k 1.1. 2004 poberateľom starobného dôchodku. Ak ale suma tohto dôchodku vyplateného v roku 2004 nepresiahne v úhrne 80 832,- Sk , po skončení roka 2004 bude možné znížiť daňovú základňu dôchodcu o rozdiel medzi touto sumou / 80 832,- Sk/ a vyplatenou ročnou sumou dôchodku. Pekný deň /zdravím M56/.