Kirk
31.01.07,12:27
Chcem sa len uistiť. Ak máme za minulý rok oslobodené príjmy=30000 a celkové príjmy 50 000 000 - v tom prípade nemusím rátať koeficient ani uvažovať s ním v tomto roku? (teda vychádza koef. 0,9994=1)
ALBO
31.01.07,12:39
dobre, koeficient 1, neprepočítavate fa