gjana
31.01.07,15:01
Chcela by som odpísať pohľadávku splatnú v roku 2002 vo výške 506,- Sk. Podľa §19 ods. 2 písm. i sa jedná o daňový výdavok, takže nepôjde o pripočítateľnú položku k základu dane. Uvažujem správne?
halmir
31.01.07,19:18
Ano,je to správne,nakoľko náklady na jej vzmáhanie by boli výššie. Nerozhoduje ani doba,ktorá uplynula od jej splatnosti.
betka
31.01.07,19:35
Vydavok vo vyske menovitej hodnoty pohladavky bez prislusenstva alebo OC, ktora jednotlivo nepresiahne 1000 Sk, ak sa trvale upusta od jej vymahania, z dovodu, ze naklady na jej vymahanie presiahli jej hodnotu - plati pre danovnikov, ktory uctuju v sustave ppodvojneho uctovnictva.
V JU ju vysporiadam pri skonceni podnikania.
renča1
01.02.07,07:15
Chcela by som odpísať pohľadávku splatnú v roku 2002 vo výške 506,- Sk. Podľa §19 ods. 2 písm. i sa jedná o daňový výdavok, takže nepôjde o pripočítateľnú položku k základu dane. Uvažujem správne?

postupovať sa bude podľa § 52 ods. 19 zákona o dani z príjmu.
gjana
01.02.07,08:06
Renča ja tomu §52 ods. 19 akosi nerozumiem, znamená to, že moja úvaha o odpise pohľadávky a následnom zahrnutí do daňových výdavkov bola správna? PS: účtujem v PU.
Stanka
01.02.07,09:35
Podľa mňa pozri si pri odpise pohľadávok §20 odsek 14 ZDzP.
renča1
01.02.07,09:55
Renča ja tomu §52 ods. 19 akosi nerozumiem, znamená to, že moja úvaha o odpise pohľadávky a následnom zahrnutí do daňových výdavkov bola správna? PS: účtujem v PU.

§ 19 ods. 2 písm. i) sa nepoužije. Ten sa použije pri pohľadávkach nadobudnutých po 31.12.2003. V § 52 ods.19 v tomto ustanovení je spomenuté že sa bude postupovať podľa starého zákona č.366/1999 konkrétne podľa § 24 ods.2 písm.s) za splnených podmienok. Tvoja pohľadávka je splatná do 31.12.2002 a nadobudnutá do konca roka 2003, tak preto podľa starého zákona. Treba si ho pozrieť . Bola tvorená OP?
gjana
01.02.07,11:08
Bola, ale iba účtovná podľa vnútropodnikovej smernice vo výške 100%.
Vladimír Ozimý
01.02.07,11:55
Renča sa odvoláva na závrečné ustanovenia ktoré sa odvolávajú na zákon 366/99 ktorý platil pre pohľadávky pre rok 2002 ale aj v tomto roku platilo že pohľadávky do 1000 Sk bez príslušenstva sa môžu jednorázovo odpísať ak náklady na vymáhanie...atď čo bolo vyššie popísané..takže je to daňovo uznateľný výdavok...druhá vec na zamyslenie či nie je premlčaná ak je ....taká nie je daňovo uznateľná
renča1
01.02.07,12:44
Renča sa odvoláva na závrečné ustanovenia ktoré sa odvolávajú na zákon 366/99 ktorý platil pre pohľadávky pre rok 2002 ale aj v tomto roku platilo že pohľadávky do 1000 Sk bez príslušenstva sa môžu jednorázovo odpísať ak náklady na vymáhanie...atď čo bolo vyššie popísané..takže je to daňovo uznateľný výdavok...druhá vec na zamyslenie či nie je premlčaná ak je ....taká nie je daňovo uznateľná

Nemám starý zákon aby som môhla pozrieť za a proti. Ale mne sa zdá, že toto v starom zákone nie je uvedené.... Môhol by tu pripnuť niekto staré znenie?
Vladimír Ozimý
01.02.07,13:40
toto je písané v 366/1999
paragraf 24 ods 2 psim s)bod 4 - daňový výdavok je cena pohľadávky:


4. ktorá nepresahuje 1 000 Sk, ak sa trvale upúšťa
od jej vymáhania z dôvodu, že náklady na jej
vymáhanie by presiahli hodnotu pohľadávky,

ja len skôr pozor na premlčanie