barborka7
31.01.07,14:02
Môžem urobiť ročné zúčtovanie dane zamestnancovi, ktorý predal v roku 2006 zdedený dom. Dom zdedili dedkovi v roku 2006 a v roku 2006 ten dom aj predal, ale dovtedy kým ho nezdedil po dedkovi nebol ani zapísaný v LV ako spoluvlastník, nebola jediný dedič po dedkovi.
Pepa
31.01.07,14:18
Môžem urobiť ročné zúčtovanie dane zamestnancovi, ktorý predal v roku 2006 zdedený dom. Dom zdedili dedkovi v roku 2006 a v roku 2006 ten dom aj predal, ale dovtedy kým ho nezdedil po dedkovi nebol ani zapísaný v LV ako spoluvlastník, nebola jediný dedič po dedkovi.
Za predpokladu, že dedko vlastnil uvedenú nehnuteľnosť viac ako 5 rokov je príjem z jej predaja príjmom oslobodeným v zmysle paragrafu 9 ZoDP, pretože zamestnanec bol priamym dedičom /predpokladám, že bol/ a do DP sa neuvádza.
Odpoveď teda znie: áno môžeš mu urobiť RZ.