dareckova
31.01.07,16:22
Dávate do knihy záväzkov aj faktúry za telefón?
Anja111
31.01.07,16:26
Dávate do knihy záväzkov aj faktúry za telefón?

Áno........
vikinka
31.01.07,16:27
Áno,veď ti vznikne závazok voči operátorovi.
Muška
31.01.07,16:29
Johanka
31.01.07,16:50
Dávate do knihy záväzkov aj faktúry za telefón?
Oceňujem Tvoju snahu viesť si účtovníctvo sama (podľa profilu si živnostník), ale - bolo by dobré, keby si si pozrela aspoň úplne základné zákony , minimálne Zákon o účtovníctve a Postupy účtovania v JÚ. Je mi jasné, že nepochopíš všetko , aj ja po dlhých rokoch účtovania občas nerozumiem :) , ale aspoň pochopíš základné pojmy a väzby. Bude sa nám oveľa ľahšie komunikovať ;) .
Dozvieš sa napr. aj toto:
§ 2 ods.4 Na účely tohto zákona sa rozumie:
b) záväzkom existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28; vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch, ...