Lentilka
07.01.05,11:44
Ako zaúčtovať v JÚ nákup tovaru 28.10.2004, keď začiatok živnostenského oprávnenia mám 29.10.2004?
M3G
09.01.05,21:21
Už som to tu niekde písal:

- tovar pred 29.10. nemohol nakúpiť na podnikateľa, ale iba na fyzickú osobu nepodnikateľa, a dňom 29.10. tento tovar vložil do podnikania, čo sa považuje za výdavok ovplyvňujúci základ dane. Mali by sa priložiť aj nejaké hodnoverné doklady, s čím by však nemal byť problém, keďže tovar bol nakúpený 28.10.2004.
Rovnako bežný účet by som začal viesť až od 29.10.2004, s tým, že nejaké poplatky, alebo úhrady za majetok(nie tovar) by som dal ako zriaďovacie výdavky k 29.10.2004.
Lentilka
10.01.05,22:14
1.Prosím Vás, keď dám tovar ako vklad do firmy, tak to bude pre firmu príjem..
Ako to zaúčtovať, aby som mala z toho výdavok, znižujúci základ dane?

2.Čo sa týka banky, ku 29.10. tam bol len vklad nevyhnutný na založenie účtu.
Zaúčtovala som to ako osobný vklad podnikatela cez PPD vystaveného 29.10.2004. Nemôže to byť aj takto?
Alebo podľa Vás by to malo byť cez VPD z 29.10.2004 - zriaďovacie náklady ku 29.10.2004.Čiže stĺpce 6, 11,22 prevádzková réžia?
Budem rada, keď mi dáte skorú odpoveď, už chcem mať to účtovníctvo 2004 za sebou.Ďakujem.
Lentilka
14.01.05,21:58
Oprava ku osobnému vkladu na úče, PPD som nevystavila, len som to zaevidovala v PD pri evidencii pohybov na účte ako príjem na účet, neovplyvn.daňový základ.
M3G
16.01.05,20:56
1.Príjem tovaru na sklad nie je príjmom firmy. Ide len o to, aby ste cenu tovaru vložili do daňových výdavkov, pretože keby ste ten tovar neskôr predali, museli by ste zdaniť celú hodnotu tovaru. Ale ak vložíte tovar do daňových výdavkov a predáte ho, zdaníte iba rozdiel t.j. Váš zisk. A o tom je podstata účtovníctva a daní.
2.Peňažný vklad podnikateľa samozrejme neoplyvňuje základ dane, a o tých poplatkoch už môžete účtovať ako chcete. Buď ako zriaďovacie výdavky alebo účtujte normálne, ako keby už podnikal dňom vzniku B.účtu. Daňovákov takéto malé sumy väčšinou nezaujímajú, takže je to úplne jedno.