katka58
02.02.07,13:11
Prosim o radu pri leasingu ojazdeného osob.auta:
Podľa § 66 zákona o DPH je faktúra aj splátkový kalendár vystavený so skrytou DPH. V splátkovom kalendári je v stĺpci pre DPH iba text 19% DPH bez vyjadrenej sumy. Máme právo túto DPH účtovať do nákladov ako pri leasingu nového auta, alebo vypočítam splátky a odpisy vrátane DPH - teda DPH si nevšímam, lebo nie je vyčíslená?
Jana Acsová
03.02.07,13:12
Jana Acsová
03.02.07,13:13
Vyberám z článku:

Keď obchodník pri predaji použitého motorového vozidla uplatní osobitnú úpravu, na žiadnom doklade týkajúcom sa predaja nemôže samostatne vyčísliť daň bez ohľadu na osobu kupujúceho. Daň nevyčísľuje voči osobám, ktoré nie sú registrované pre daň ani voči platiteľom dane. Pre kupujúceho zároveň platí, že nemôže daň vzťahujúcu sa k základu dane odpočítať.
Jana Acsová
03.02.07,13:19
Máme právo túto DPH účtovať do nákladov ako pri leasingu nového auta...,Účtovanie DPH do nákladov (výdavkov) nemá nič spoločné s tým, či je predmetom finančného prenájmu nové alebo ojazdené auto. Podľa § 25 ods. 6 ZDP daň z pridanej hodnoty nie je súčasťou obstaravácej ceny predmetu finančného prenájmu všeobecne.