Suvadova
05.02.07,14:12
Chcela by som Vas poprosit o radu. Starostovia, ktori boli opätovne zvoleni do funkcie - ide o novy pracovny pomer? Treba ich odhlasit a zas nahlasit do socialnej poistovne?
Jana Motyčková
05.02.07,14:29
Len pre presnosť pojmov - nejde o pracovný pomer.
Starosta je pre zákon o sociálnom poistení považovaný za zamestnanca a poistenie vzniká odo dňa, ktorý je určený na nástup do funkcie a zaniká dňom zániku mandátu. Ukončením funkčného obdobia mandát zaniká, t.j. z hľadiska SP by malo ísť o skončenie jedného poistenia a vznik nového poisenia, t.j. odhláška a prihláška.