jana j
08.02.07,09:46
V roku 2006 sme zaplatili daň z motorového vozidla. V roku 2007 nám D.Ú. túto daň vrátil. Predpis dane mám zaúčtovať ešte do roku 2006 / týka sa to roku 2006/ alebo do roku 2007.
Účtujem -531/-345
úhrada 221/345
Viera.M.
08.02.07,09:48
V roku 2006 sme zaplatili daň z motorového vozidla. V roku 2007 nám D.Ú. túto daň vrátil. Predpis dane mám zaúčtovať ešte do roku 2006 / týka sa to roku 2006/ alebo do roku 2007.
Účtujem -531/-345
úhrada 221/345
Predpis zaúčtuješ do r. 2006 aj úhradu DzMV. Dôvod vrátenia v r. 2007 bol na základe Vašej žiadosti??
Paula
08.02.07,09:50
V roku 2006 sme zaplatili daň z motorového vozidla. V roku 2007 nám D.Ú. túto daň vrátil. Predpis dane mám zaúčtovať ešte do roku 2006 / týka sa to roku 2006/ alebo do roku 2007.
Účtujem -531/-345
úhrada 221/345

Ak bol odôvodnený predpoklad, že DÚ daň týkajúcu sa r. 2006 vráti, účtovala by som interným zápisom ešte v roku 2006.
jana j
08.02.07,10:35
Na základe našej žiadosti nám vratia daň z motorového vozidla za rok 2006.
Tak že predpis rok 2006, ale úhrada nám ešte neprišla