Nolina
09.02.07,19:48
Ahojte, poraďte mi, prosím :
firma zakúpila v roku 2006 pozemok spolu so staršou budovou, ktorú používa výlučne na podnikanie. Na kúpnej zmluve je uvedená len jedna cena za celok 2 mil. Sk), t.j. pozemok aj budovu spolu. Keďže pozemky sa neodpisujú, ako určiť odpis za stavbu, akým spôsobom určiť cenu stavby? Kto je oprávnený túto cenu stanoviť?
Díky za odpoveď.
mysimis
09.02.07,20:02
Pri kúpe pozemku včetne budovy bol určite vyhotovený aj znalecký postudok, ktorý obsahuje zvlášť cenu pozemku a zvlášť cenu nehnuteľnosti. Na základe tohto znaleckého posudku máš určenú cenu.
Marína
09.02.07,20:40
Doplním Mišku. Ak by sa kúpna cena nerovnala cene zo znaleckého posudku, vypočítaš percentuálny podiel.
Pozri ocenenie nehnuteľnosti (http://www.porada.sk/t5521-ocenenie-nehnutenosti.html).
betka
09.02.07,20:57
poprosila by som dodavatela, aby urobil dodatok k zmluve, kde by presne vycislil hodnotu pozemku a budovy. Ceny pozemkov su vysoke a pri ohodnoteni znalcom sa moze stat, ze by mala budova takmer nulovu hodnotu. Dodavatel by mohol cenu stanovit podla nejakeho koef., za co on kupil budovu a pozemok, mozno on bude mat v kupno predajnej zmluve uvedene tieto hodnoty.
Napr. Dod. kupil pozemok za 0.3 mil, budova bude napr. 0.7. Vam to preda celkom za napr. 2 mil, t.j. koef.vypocitame, ze po su 30 per. budova 70 per. Toto vynasobime k VAsej kupnej cene, kt. je 2 mil. Takze Vam vycisli do dodatku zmluvy: pozemok - 0.6 mil budova 1.4 mil.
mysimis
09.02.07,21:01
Betka, pokiaľ si dávaš zavkladovať kúpnu zmluvu na kataster, tento úkon Ti bez znaleckého posudku neurobia. A znalecký posudok sa nevyhotovuje v jednom exemplári, určite sa u predávajúceho nájde.
betka
09.02.07,21:07
Riesila som prave tento pripad. Znalecky posudok nebol. Proste sa predavajuci a kupujuci dohodli na cene a bolo. FA aj zmluvu mi vyhotovili, len na cenu nehnutelnosti. Je to starsia budova. Bolo treba ocenit pozemok znalcom, ale v dodatku zmluvy a teda i na Fa sa vyhotovila cena pozemku a nehnutelnosti, na zaklade kupno- predajnej zmluvy, ktoru mal 1.vlastnik. Vypocitali sa pomerove koeficienty a nebol problem. Zistila som si sumu pozemkov v lokalite, a cena sa i tk pohybovala v tom rozpati.
Nolina
10.02.07,20:11
Dík za rady, ja som už položila túto otázku aj na stránke DRSR.sk, ale tam mi odpísali, že citujem: "pre ocenenie pozemku možno použiť všeobecne záväzný právny predpis", čiže mi neporadili vôbec.
Marína
10.02.07,22:51
Dík za rady, ja som už položila túto otázku aj na stránke DRSR.sk, ale tam mi odpísali, že citujem: "pre ocenenie pozemku možno použiť všeobecne záväzný právny predpis", čiže mi neporadili vôbec.
Nolina, ako že Ti neporadili a dokonca vôbec? V príspevku č.3 som Ti doporučila si pozrieť ocenenie majetku. Asi zbytočne. Ak by si si tému cez daný link prečítala, v prísp. č. 16 by si našla link na Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
ondrejvla
10.02.07,23:13
Citujem § 39 ods. 2 - Postupy účtovania PU

(2) Ak sa individuálne precenenie jednotlivých zložiek majetku nevykonáva, zaúčtuje sa opravná položka k majetku na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku. Do opravnej položky sa nezahŕňa cena pozemkov, ktorá sa zaúčtuje na účte 031 - Pozemky v dohodnutej cene; pokiaľ nie je cena pozemkov dohodnutá osobitne, zaúčtujú sa pozemky v ocenení podľa osobitného predpisu.
T. z. ocenenie sa vykoná podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým je Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2004&cc=209 , a len rozdiel medzi kúpnou cenou a takto stanovenou cenou pozemku tak bude predstavovať základňu (vstupnú cenu) na odpisovanie budovy.

__________________
Marína - Eva
Hoci sa predmet poznania časom mení, samo poznanie ostáva.
Tip na: linkujeme - (http://www.porada.sk/t35606-linkujeme-linkujeme-linkujeme.html)hľadáme - (http://www.porada.sk/t35299-hadame-hadame-hadame.html)návod - (http://www.porada.sk/faq.php) etiketa porady (http://www.porada.sk/t2886-etiketa-porady.html)

Evička, dovolila som si skopírovať Tvoju odpoveď na tomto linku, ak zadávateľka témy bude mať snahu, tak toto musí pochopiť.