Simi
13.05.04,11:08
Prosím Vás súrne o radu - ak niekto viete poradte.
Slovák platiteľ DPH vezie tovar zo Slovenska pre Slováka platiteľa DPH - ale tovar sa vezie do tretej krajiny. Prepravca tvrdí že ak fakturuje Slovák Slovákovi tak je všetko s DPH - aj preprava spojená s vývozom tovaru.
Ale čo je potom myslené pod §47 ods.6 - kde je napísané že od dane sú oslobodené služby vrátane prepravných ......ktoré sú spojené s vývozom tovaru.
Dík.
viktoria
13.05.04,09:17
Ak sa jedna o prepravo mimo EU, fakturuje bez DPH. Ak preprava je uskutocnena do členského štátu EU potom fakturuje s DPH
andrea
16.05.04,19:58
Mam podobný prípad ibaže - vlastním kamion a poskytujem služby prepravné cez špedične firmy. Śpedičnej firme na Slovensku fakturujem s DPH. Spedičnej firme (v Polsku,Nemecku) budem fakturovať s DPH? Dakujem za rady. Tato www stranka sa mi pači!
Jozef Mihál
17.05.04,11:17
Pokúsim sa o rozbor jednotlivých prípadov z pohľadu slovenského podnikateľa, platiteľa DPH v SR, podnikajúceho v doprave. Pri jednotlivých úvahách sú dôležité tieto faktory:
- či odberateľ je tuzemec alebo z iného členského štátu
- či odberateľ je alebo nie je platiteľ
- kde je miesto dodania služby (prepravy) - dôležitý je § 15 a najmä § 16

1. Preprava tovaru pre iného slovenského podnikateľa, platiteľa, zo Slovenska do iného členského štátu.

- miesto dodania služby je Slovensko, fakturuje sa s daňou

2. Preprava tovaru pre rakúskeho podnikateľa, platiteľa dane v Rakúsku, zo Slovenska do Rakúska.

- miesto dodania služby je Rakúsko, služba nie je predmetom dane na Slovensku.

3. Ako 2. ale Rakúšan nie je platiteľ dane v Rakúsku.

- miesto dodania služby je Slovensko, fakturuje sa s daňou.

4. Preprava tovaru pre rakúskeho podnikateľa, platiteľa dane v Rakúsku, v rámci Slovenska - napr. z BA do KE.

- miesto dodania služby je Slovensko, fakturuje sa s daňou.

5. Preprava tovaru pre slovenského podnikateľa, platiteľa DPH, v rámci iných členských krajín, napr. z Rakúska do Česka.

- miesto dodania služby je Rakúsko. Náš dopravca sa musí registrovať pre DPH v Rakúsku a k cene dopravy pripočítať rakúsku daň a tú odviesť do rakúskeho št.rozpočtu.
vcielkaZuzka
13.10.04,11:02
Ešte jeden konkrétny prípad - prosím o vysvetlenie. Slovenský dopravca registrovaný na Slovensku na IČ DPH urobí prepravu pre českého podnikateľa registrovaného v Čechách na IČ DPH z Prahy do Bratislavy alebo z Bratislavy do Prahy. Faktúry sú obidve bez DPH?
Ešte prosím o vysvetlenie čo znamená samozdanenie a ako sa to prakticky urobí. Ďakujem.
enter
13.10.04,12:16
Faktúry sú obidve bez DPH
objednávateľovi s IC DPH z iných čl. krajín fakturujete bez DPH, samozrejme aj tam sú určité špecialitky, keď to neplatí ,DPH v súvislosti s prepravnými službami je veľmi pestrá záležitosť.

k bodu 5 v píspevku p.Mihála

kto sa má registrovať v Rakúsku dopravca (majiteľ kamióna), alebo slovenský podnikateľ - napríklad špeditér objednávajúci prepravnú službu ??
Nelatí aj v tomto prípade pravidlo, že ak je preprava vykonaná v rámci EU,
- pre objednávateľa s IC DPH z iného členského státu je fakturovaná bez DPH
- pre objenávateľa s IC DPH SK.... fakturovaná s DPH.

k bodu 4 pre upresnenie prosím poradte
preprava v rámci SK je fakturovaná s DPH je to jasné ale,
ak uskutočníme prepravu tovaru dovezeného z i iného členského štátu určeného podľa dokladov do KE, tovar v BA preložený na iný kamión. Preprava z BA do KE pre objednávateľa s IC DPH iný členský štát bude fakturovaná s DPH?