Janka P
12.02.07,11:48
Má niekto skúsenoť s preukazovaním rizika pri tvorbe opravnej položky k pohľadávkam (§ 20 odst. 14 zákona č.595/2003 Z.z. v znení nesk. predp. ) tak aby som jej tvorbu obhájila pred daňovým úradom ?
Jana G.
12.02.07,13:48
Ja som mala kontrolu za rok 2005 a práve v tomto roku som tvorila opravné položky k pohľadávkam. Bola splatná po 31.12.2003 tvorila som 50% z pohľadávky. Pri kontrole mi iba preverili paragraf, podľa ktorého som tvorila OP a bolo to v poriadku. Mala som doložené pri internom doklade výpis pohľadávky na konkrétneho partnera a tam je evidovaná doba splatnosti. Toto mi stačilo. Takže smelo do opravných položiek.