strieskova
14.02.07,14:33
FO v r.2006 nadobudla CP v rámci dedičského konania. V tom istom roku ich predala. Má si tento príjem zdaniť podľa §8 ods1.e) Zákona o dani z príjmov alebo ho nemusí zdaniť keďže ich nadobudla dedením ?
Pre upresnenie:
r.2002 - nákup CP - 100 ks, nominálna hodnota 1000/kus (nákup realizoval rodinný príslušník -matka )

r.2006 - predaj CP - 100 ks, hodnota 800 Sk/kus ( predaj realizovala pozostalá- dcéra )

Dík.