Jana Franeková
14.02.07,17:59
Stále sa nemôžem dopátrať k zisteniu, či zamestnanec, ktorý mal aj príjem z dohôd zdaňovaný zrážkovou daňou, ho môže zahrnúť do zúčtovania dane, hlavne kvôli tomu, aby sa mu táto daň vrátila.
Anja111
14.02.07,18:07
Stále sa nemôžem dopátrať k zisteniu, či zamestnanec, ktorý mal aj príjem z dohôd zdaňovaný zrážkovou daňou, ho môže zahrnúť do zúčtovania dane, hlavne kvôli tomu, aby sa mu táto daň vrátila.

Musí si urobiť DP.
Zdeni
14.02.07,18:09
Stále sa nemôžem dopátrať k zisteniu, či zamestnanec, ktorý mal aj príjem z dohôd zdaňovaný zrážkovou daňou, ho môže zahrnúť do zúčtovania dane, hlavne kvôli tomu, aby sa mu táto daň vrátila.
Nie, musí si podať sám DP ak chce vrátiť korunky /dodaniť/.
džino
14.02.07,18:37
Zrážková daň čo je z príjmu do 5000/mes. totiž nie je kam zapísať v RZD, takže daňovník si podá DP typ A., zamestnávatľ mu vydá potvrdenie o prímoch a zraz.predd. a prípadne aj tak vyplní DP A nech to nedomotá.
mám podobných zamestnancov.
Tweety
14.02.07,18:58
Stále sa nemôžem dopátrať k zisteniu, či zamestnanec, ktorý mal aj príjem z dohôd zdaňovaný zrážkovou daňou, ho môže zahrnúť do zúčtovania dane, hlavne kvôli tomu, aby sa mu táto daň vrátila.
Do RZ u zamestnávateľa ZD nepatrí, zamestnanec si musí podať sám DP.
sklenkova
14.02.07,18:59
Ja mám dôchodkyňu,ktorá mala 2 mesiace zrážkovú daň,program jej jej strhol doplatok dane -6 aj strhol,ale ona si chce urobiť priznanie len z preddavkov,tam simôže odpočítať rozdiel medzi dôchodkom a nezdan časťou.Lenže problém je v tom že ona do dôchodku nezaratava vdovský,lebo jej suseda sa tomu rozumie a vdovský je príjem po mužovi.Vrátili by ste jej tých 6 Sk,alebo ako by ste to vyriešili.Totiž chce aby jej vrátili preddavkovú daň.
veronikasad
14.02.07,19:03
Aký bol jej celkový príjem vrátane príjmu zrazeného zrážkou /na potvrdení je tento príjem uvedený v spodnej časti/. Ide o starobnú dôchodkyňu, kedy jej bol priznaný star.dôchodok ?

---------
Veronika
sklenkova
14.02.07,19:13
61296 to je ZD spolu daň 11639 spolu
veronikasad
14.02.07,19:16
Ak sa jedná o starobnú dôchodkyňu, má nárok na uplatnenie nezd.časti len vo výške rozdielu medzi starobným dôchodkom a čiastkou 90816. Pýtala som sa na výšku príjmu preto, lebo do čiastky 45 tis. si môže podať DP a daň sa jej v plnej výške vráti.

--------
Veronika
sklenkova
14.02.07,19:21
no to ja viem lenže jej dôchodok sa podla mňa ráta aj s vdoveckým spolu a to je 9800,- ale ona nechce ten vdovecký zarátať
veronikasad
14.02.07,19:27
Vdovecký nás momentálne nezaujíma, musíš zistiť, či bola k 1.1.2006 starobná dôchodkyňa. Ak bola nemá nárok v priebehu roka na uplatnenie nezd.časti ZD. Ako som už napísala, môže si uplatniť len rozdiel medzi skutočnou výškou star.dôchodku čiastkou 90816.
Ak poberá iný dôchodok alebo jej bol starobný priznaný v priebehu roku 2006, má nárok na uplatnenie celej čiastky 90816 a pri jej základe dane /dúfam, že je to včetne príjmu zdaneného zrážkou/, sa jej vráti celá daň zrazená u zamestnávateľa/. Ročné zúčtovanie dane jej zamestnávateľ nemôže urobiť, lebo mala príjem zrazený zrážkou.
Snažím sa to písať "polopate", dúfam, že i ma aspoň trochu pochopila.

---------
Veronika
veget
14.02.07,20:22
no to ja viem lenže jej dôchodok sa podla mňa ráta aj s vdoveckým spolu a to je 9800,- ale ona nechce ten vdovecký zarátať


Vdovský sa nezarátava, pani má pravdu.
maturantka
14.02.07,20:43
Chcela by som si overiť - dnes som sa dočítala v personálnom a mzdovom poradcovi (odoberáme v práci), že u zrážkovej dane (dohody do 5000,--) nie je daná možnosť vrátenia dane - vyplynulo mi z toho, že ani podaním daňového priznania. Prosím, v akom paragrafe nájdem, že aj takto zdanené príjmy môžem zahrnúť do daňového priznania a môžem žiadať vrátenie dane, ktorá sa už považovala za vysporiadanú? Veľmi pekne ďakujem.
evina
14.02.07,20:52
Chcela by som si overiť - dnes som sa dočítala v personálnom a mzdovom poradcovi (odoberáme v práci), že u zrážkovej dane (dohody do 5000,--) nie je daná možnosť vrátenia dane - vyplynulo mi z toho, že ani podaním daňového priznania. Prosím, v akom paragrafe nájdem, že aj takto zdanené príjmy môžem zahrnúť do daňového priznania a môžem žiadať vrátenie dane, ktorá sa už považovala za vysporiadanú? Veľmi pekne ďakujem.

Paragraf 43 ods. 7 zákona o DzP:

7/ Daň vybraná zrážkou, ak nejde o prípady podľa odseku 6, sa považuje za preddavok na daň a daňovník si tento preddavok môže odpočítať od dane v daňovom priznaní. Ak suma dane vybranej zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane daňovníka v daňovom priznaní, má daňovník nárok na vrátenie daňového preplatku
maturantka
14.02.07,21:12
no, ozaj viac očí viac vidí. Ja som to tam už hľadala, a toto som si nevšimla. Teraz som si istá. Ešte raz ďakujem.