apo
14.02.07,17:03
Je stanovený termín v ktorom je možné zrušiť registráciu na DPH.

Klient na základe obratov sa v roku 2005 stal platiteľom DPH.

V roku 2006 s účinnosťou od 1.1.2006 je do obratu pre povinnosť registrovať sa respektíve zotrvať v registrácii DPH podmienka obrat v tuzemsku.

Klient po celých 12 mesiacov roku 2006 ako aj v roku 2005 dosahoval príjmy zaradené v § 18 odsek 8 zákona o DPH, čiže miesto dodania služby je iný členský štát.

Tento klient za rok 2006 nemôže uplatniť paušálne výdavky pre daň z príjmu a odpočítal daň iba z 1 počítača, ktorý si zaobstaral v roku 2006. Pre neho je rok 2006 hotová daňová katastrofa, ale chceme sa tomu vyhnúť v roku 2007.

Otázka nepremeškali sme nejaký termín, ktorý by nás zbavil registrácie na DPH v roku 2007, aby sa mohli za rok 2007 uplatniť paušálne výdavky pre daň z príjmu.

Prosím o rýchlu radu.

apo
veronikasad
14.02.07,17:50
odkedy je platcom DPH ? Ak sa stal plátcom v priebehu roka 2006, môže si uplatniť paušálne výdavky.

--------
Veronika
apo
14.02.07,18:00
odkedy je platcom DPH ? Ak sa stal plátcom v priebehu roka 2006, môže si uplatniť paušálne výdavky.

--------
Veronika

Zhodou okolností aj vikinka súčasne so mnou dala podobnú otázku tak som čerpal aj z jej odpovedí.

Mám tento záver.
Rok 2006 sme nemohli nič urobiť, lebo sme sa registrovali na DPH v 9. mesiaci 2005 a boli sme štvrťroční platitelia dane.
Povinných 12 mesiacov ubehlo do 30.9.2006 a v októbri už pre rok 2006 bolo pozde žiadať o zrušenie registrácie.
Pre rok 2007 ešte nič nie je stratené, lebo paušálne výdavky má nárok ten čo nie je registrovaný na DPH po celé zdaňovacie obdobie.

Poznámka:
Je to veľká nespravodlivosť, že živnostník registrovaný na DPH odvádza DPH zo svojej činnosti do štátneho rozpočtu a nemá nárok na paušálne výdavky 40, alebo až 60% a teda ešte odvedie aj väčšiu daň z príjmu ako jeho kolegovia neregistrovaní na DPH.
Toto je skoro na podanie na Ústaný súd ako diskriminácia.

apo