Vero2
14.02.07,19:14
Potrebujem radu: k 31.12.2006 máme päť došlých fa neuhradených. V januári sme ich uhradili, ale do súpisu záväzkov k dani z príjmov mám dať tých 5 fa ešte neuhradených z roku 2006?
A ešte otázka : okrem súpisu pohľadávok a záväzkov a inventúry sa k účtovnej uzávierke robí nejaký súpis? Ďakujem...........:)
ekopo
14.02.07,19:21
K DP sa prikladá výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch. To v tom prípade ak sa neuplatnia paušálne výdavky.
Zdeni
14.02.07,19:24
Potrebujem radu: k 31.12.2006 máme päť došlých fa neuhradených. V januári sme ich uhradili, ale do súpisu záväzkov k dani z príjmov mám dať tých 5 fa ešte neuhradených z roku 2006?
A ešte otázka : okrem súpisu pohľadávok a záväzkov a inventúry sa k účtovnej uzávierke robí nejaký súpis? Ďakujem...........:)
K 31.12.2006 boli neuhradené, takže v záväzkoch budú.
Robí sa ešte inventarizácia pokladne, k 3,6,9,12/2006,..... ak sa na toto pýtaš.