Essenc
14.02.07,19:22
Ako mám zdaniť príjem zo závislej činnosti na Islande s povolením na pobyt a so zmluvou na dobu neurčitú za rok 2006, keď na Slovensku som vedený ako SZČO a s príjmami za rok 2006 a s trvalým pobytom v SR. Prosím o radu lebo o Islande nikto nevie. Má sa dať do DP alebo nie, keď je tam príjem danený 36 percentami. ďakujem
Johanka
14.02.07,20:02
Ako mám zdaniť príjem zo závislej činnosti na Islande s povolením na pobyt a so zmluvou na dobu neurčitú za rok 2006, keď na Slovensku som vedený ako SZČO a s príjmami za rok 2006 a s trvalým pobytom v SR. Prosím o radu lebo o Islande nikto nevie. Má sa dať do DP alebo nie, keď je tam príjem danený 36 percentami. ďakujem
Nakoľko máš trvalý pobyt v SR, podávaš v SR daňové priznanie z celosvetových príjmov, tzn. z príjmov v SR aj z príjmov zo zdrojov v Islandskej republike . Pre Island si daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, takže daňovú povinnosť si musíš splniť v prvom rade tam, ale iba z príjmov dosiahnutých na Islande.
Podľa článku 23 Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Islandskou republikou ( 225/2003 Z.z.) pri zamedzení dvojitého zdanenia používame metódu zápočtu dane zaplatenej v zahraničí.
Toľko na úvod ;)
abel
23.03.09,10:47
Prosím Vás, kde sa dá zistiť priemerný ročný kurz islandskej koruny ISK za rok 2008?
robin1
27.03.09,07:56
Prosím Vás, kde sa dá zistiť priemerný ročný kurz islandskej koruny ISK za rok 2008?


posúvam..