Beata
14.02.07,22:49
Spoločnosť s ručením obmedzeným neodovzdala ku dňu vstupu do likvidácie daňové priznanie. Na základe toho jej DÚ doručil výzvu na podanie DP, v ktorej tiež upovedomuje daňový subjekt, že mu bude uložená pokuta v zmysle ustanovenia § 35 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Podľa uvedeného § bude spoločnosti uložená pokuta vo výške najmenej 50 tisíc Sk.

Neviete niekto poradiť, či existuje možnosť odpustenia tejto pokuty zo strany DÚ? Ak áno, ako by mala spoločnosť postupovať?

Len pre zaujímavosť ešte uvádzam, že spoločnosť nemá žiadny majetok a dlhé roky už nepodniká. Už niekoľko rokov podáva nulové DP...

Ďakujem
STRELEC
15.02.07,00:00
Nože čítaj ten § celý! ... ak subjekt neodovzdá priznanie v lehote podľa výzvy ...
Vtedy by ste dostali pokutu tých 50 tis.


Nie je to citát, ale napísal som to tak, ako si to pamätám.
STRELEC
15.02.07,00:01
Ostatne vymožiteľnosť tej pokuty by bola .... asi žiadna.
Beata
15.02.07,00:10
Strelec, ďakujem pekne :)
STRELEC
15.02.07,00:14
De nada, by povedal Španiel - tj za málo (u nás:) ).

Ešte k tomu odpusteniu pokuty: prakticky nereálne za dnešného predpisového stavu. Zaplatíš 500.- poplatok a potom sa dozvieš , že máš predložiť DÚ toľko podkladov a takých, že sa na to vybodneš. DÚ totiž môže odpustiť pokutu vlastne len vtedy, ak preukážeš, že nebudeš mať dlhodobo na mzdy, že ... skrachuješ a tak.
Beata
15.02.07,00:21
De nada, by povedal Španiel - tj za málo (u nás:) ).Ako sa to číta? Mäkko ďe nada, alebo tvrdo de nada? :)
STRELEC
15.02.07,00:23
natvrdo natvrdo !
Muška
15.02.07,00:25
Teda, dnes......čo téma ....to SRANDA :D
Beata
15.02.07,00:30
natvrdo natvrdo !

natvrdo je to good :D