tara05
14.02.07,21:08
Prosím Vás o radu.Živnostník si fakturuje iba murárske práce, nie je platca DPH, uplatňujem mu paušálne výdavky 60% z príjmov. Ale neviem čo s úrokom z BÚ /41,99 SK/. Výdavky 60% sa možu uplatniť iba ak mal príjmy iba z murárskych prác. Chcela by som príjmy z murárskych prác uviesť v oddiely VI. r.č.2 z toho vyrátam 60% výdavky a úroky by som dala niekde inde ale neviem kde.Poraďte mi prosím.Ďakujem
Marína
14.02.07,23:23
Úroky dáš do evidencie k ostatným príjmom a v DP ich uvedieš spolu na r.2, stĺ. 1 v odd. VI. Úroky získal v súvislosti s podnikaním. Daň z úrokov uvedieš v DP do r.98.