marcela_zap
15.02.07,07:46
Dobry den,

chcela by som vas poprosit o radu, ci je urcena vyska obratu kedy spol. s r.o. musi prejst na akciovu spol.?

Dakujem,
Marcela
j.s
15.02.07,11:27
Tak o tom som v zivote nepocul. Ale dala si dobry podnet do NR SR, aby mali co riesit
ajobs
15.02.07,12:26
Dobry den,

chcela by som vas poprosit o radu, ci je urcena vyska obratu kedy spol. s r.o. musi prejst na akciovu spol.?

Dakujem,
Marcela


Samozrejme, že nie. V zákone o účtovníctve je iba stanovené, kedy musí mať účtovná jednotka individuálnu účtovnú závierku overenú auditorom, viď zákon č.461/2002 Z.z.

§ 19
Overovanie účtovnej závierky audítorom

(1) Individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka,

a) ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie, a družstvom, ak v roku predchádzajúcom roku, za ktorý sa táto účtovná závierka overuje, splnila aspoň dve z týchto podmienok:
1. celková suma majetku presiahla 20 000 000 Sk, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2. čistý obrat presiahol 40 000 000 Sk, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 20,
b) ktorá je akciovou spoločnosťou, 23)
c) ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis, 24)
d) ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.

(2) Účtovná závierka účtovnej jednotky podľa odseku 1 musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.25)

(3) Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom majú aj právnické osoby vymedzené v osobitnom predpise, 26) ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 1 000 000 Sk.