maria87
15.02.07,08:26
dobrý deň, teraz si vyplnam danove priznanie a mám takú dilemu, niekde na porade som čítala že aj ked neodpracujem celý rok ale len niekoľko mesiacov v roku mám nárok na celú odpočítatelnu položku na danovníka teda 90816, lenže na tých potvrdeniach o príjmoch je tam len alikvotna čiastka toho, napriklad 37840. chcem sa len uistiť, že si môžem odpočítať celú nezanitel. časť teda 90816. je to tak?
dakujem
zuhl
15.02.07,08:28
Môžeš celú.
Zdeni
15.02.07,08:28
Môžeš si uplatniť celú časť. Na potvrdení máš len toľko, koľko si u daného zamestnávateľa pracovala, t.j. on dal potvrdenie len sám za seba, nie za tvoj celý rok.;)
renataj
15.02.07,09:50
Príjemný deň.Potrebovala by som od Vás skúsených poraďákov poradiť.
Daňové priznanie typu A.V roku 2006 som mala príjem za 2 mesiace aj z Čiech.Potvrdenie o príjme od nich mám,ale v českých korunách.Viem,že to mám prepočítať kurzom k 31.12.2006 NBS.Stačí ak na to potvrdenie o príjme dopíšem sumu v Skk / prepočítanú kurzom /?Alebo je na to špeciálny postup?
Vopred Vám ďakujem.
Paula
15.02.07,09:57
Príjemný deň.Potrebovala by som od Vás skúsených poraďákov poradiť.
Daňové priznanie typu A.V roku 2006 som mala príjem za 2 mesiace aj z Čiech.Potvrdenie o príjme od nich mám,ale v českých korunách.Viem,že to mám prepočítať kurzom k 31.12.2006 NBS.Stačí ak na to potvrdenie o príjme dopíšem sumu v Skk / prepočítanú kurzom /?Alebo je na to špeciálny postup?
Vopred Vám ďakujem.

Na potvrdenie od zamestnávateľa nič nedopisuješ (priložíš kópiu k DP).....prepočítané sumy uvádzaš v daň. priznaní.
renataj
15.02.07,11:17
Na potvrdenie od zamestnávateľa nič nedopisuješ (priložíš kópiu k DP).....prepočítané sumy uvádzaš v daň. priznaní.
ďakujem za odpoveď.Kurzový lístok tiež musím prikladať k DP? Já som si pozrela kurz.lístok na Zozname a tam mi vypisuje CZK za december 2006 len do 29.12.2006:confused:
Paula
15.02.07,11:24
ďakujem za odpoveď.Kurzový lístok tiež musím prikladať k DP? Já som si pozrela kurz.lístok na Zozname a tam mi vypisuje CZK za december 2006 len do 29.12.2006:confused:


kurz neskorší v roku 2006 nebol, kurzový lístok neprikladáš.
Viera.M.
15.02.07,11:24
ďakujem za odpoveď.Kurzový lístok tiež musím prikladať k DP? Já som si pozrela kurz.lístok na Zozname a tam mi vypisuje CZK za december 2006 len do 29.12.2006:confused:
Áno, 29.12.2006 je posledný deň v roku, v ktorom je určený kurz. Pozerala som teraz na stránku www.nbs.sk (http://www.nbs.sk). Skús aj tam nakuknúť:-)
renataj
15.02.07,11:27
Áno, 29.12.2006 je posledný deň v roku, v ktorom je určený kurz. Pozerala som teraz na stránku www.nbs.sk (http://www.nbs.sk). Skús aj tam nakuknúť:-)
Ďakujem Vám baby,ste zlaté,pomohli ste mi.Trochu sa vyvetrám a pokračujem s DP.;)
Johanka
15.02.07,11:29
Príjemný deň.Potrebovala by som od Vás skúsených poraďákov poradiť.
Daňové priznanie typu A.V roku 2006 som mala príjem za 2 mesiace aj z Čiech.Potvrdenie o príjme od nich mám,ale v českých korunách.Viem,že to mám prepočítať kurzom k 31.12.2006 NBS.Stačí ak na to potvrdenie o príjme dopíšem sumu v Skk / prepočítanú kurzom /?Alebo je na to špeciálny postup?
Vopred Vám ďakujem.
§ 31 Zákona o dani z príjmov:
(2) Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, s výnimkou uvedenou v odseku 3. Tento kurz sa použije aj na príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo sa na tieto príjmy použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použije priemer z priemernýchmesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.
(3) Pri prepočte dane z úrokov na účtoch v cudzej mene a vkladových listoch znejúcich na cudziu menu, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, použije sa kurz v deň pripísania úrokov daňovníkovi. Takto vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol. Rovnaký postup sa použije aj pri ďalších príjmoch podľa § 16, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 alebo z ktorých sa vykonáva zabezpečenie dane podľa § 44, pričom na prepočet zrazenej dane alebo sumy zrazenej na zabezpečenie dane sa použije kurz platný v deň, v ktorom sa vykonala zrážka.

(4) Na zápočet dane zaplatenej v zahraničí sa použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Ak je zdaňovacím obdobím iné obdobie ako kalendárny rok, na prepočet sa použije priemer vypočítaný z priemerných mesačných kurzov za obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva.


Na prepočet je špeciálny postup ;) .
renataj
15.02.07,11:44
Tak a teraz som z toho popletená.Ak som mala príjem zo zahraničia v mesiaci september+ október,tak si musím vypočítať priemer z priemerných mesačných kurzov za rok 2006?
O tom špeciálnom postupe na prepočet kde sa dočítam?Viete mi poradiť?
Johanka
15.02.07,11:50
Z možností , ktoré Ti poskytuje citovaný § 31 si vyberieš kurz, ktorý bude pre Teba najvýhodnejší. Choď postupne, prepočítaj si kurzy a vyber z pohľadu Tvojich príjmov ten najlepší ( najnižší).
Nakoľko ide o príjmy zo zdrojov v zahraničí, v Tvojom prípade z ČR, pri zdaňovaní postupuješ podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. V zmysle zmluvy s ČR používame na zamedzenie dvojitého zdanenia metódu zápočtu dane.
renataj
15.02.07,12:58
Z možností , ktoré Ti poskytuje citovaný § 31 si vyberieš kurz, ktorý bude pre Teba najvýhodnejší. Choď postupne, prepočítaj si kurzy a vyber z pohľadu Tvojich príjmov ten najlepší ( najnižší).
Nakoľko ide o príjmy zo zdrojov v zahraničí, v Tvojom prípade z ČR, pri zdaňovaní postupuješ podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. V zmysle zmluvy s ČR používame na zamedzenie dvojitého zdanenia metódu zápočtu dane.
:o Díky za vyčerpávajúcu odpoveď.Už mi je to jasné.Aspoň dúfam.:D
Deni
07.03.07,15:37
Prosím Vás, k daňovému priznaniu typ A je potrebné priložiť aj potvrdenia o príjme od zamestnávateľov, aj potvrdenie o životnom poistení??? A len pre istotu, do riadku 32 /úhrn príjmov/ idú spoločne príjmy zo záv.činnosti aj s dohodami? Ďakujem.
katkaj
07.03.07,15:39
Prosím Vás, k daňovému priznaniu typ A je potrebné priložiť aj potvrdenia o príjme od zamestnávateľov, aj potvrdenie o životnom poistení??? A len pre istotu, do riadku 32 /úhrn príjmov/ idú spoločne príjmy zo záv.činnosti aj s dohodami? Ďakujem.

K DP typ A prikladáš potvrdenia o príjme. Potvrdenie o životnom poistení neprikladáš ;)

Áno do riadku 32 dáš úhrn príjmov zo závislej činnosti