PODAK
15.02.07,11:49
Prosíme o urýchlenú odpoveď, je možné preceniť účtovnú hodnotu nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku na trhovú hodnotu? Účtovanie 021/414.Srdečná vďaka.PODAK
martinius
15.02.07,13:22
Z akého dôvodu?Napíš viac.Pozri § 24 - 28 zákona o účtovníctve.Znalecký posudok sa nerovná trhovej cene,to len na okraj.
PODAK
15.02.07,13:27
Ale znalecký posudok sa rovná trhovej cene. Tak čo teraz?
martinius
15.02.07,13:31
Ale znalecký posudok sa rovná trhovej cene. Tak čo teraz?
Znalecký posudok určuje reálnu hodnotu,lebo trhovú cenu nevieš zistiť,trh s nehnuteľnosťami zas až tak nefrčí ako trh s akciami,preto existujú znalecké posudky.Toto však nie je až také podstatné.Z akého dôvodu chceš nehnuteľnosť takto preceniť?Závierka podľa IFRS?Vklad?Kúpa podniku?Prečítaj si oceňovanie v zákone o účtovníctve.
PODAK
15.02.07,13:37
Potrebujeme to kvôli finančnej zábezpeke pre chod firmy, ktorá je podmienená určitou výškou vlastného imania firmy. Dosvidania
martinius
15.02.07,13:38
Vypíšem ti to teda okej?
Oceňovanie - nehnuteľnosť :
1.obstarávacia cena
2.ak bola vytvorená vlastnou činnosťou,tak na ocenenie slúžia vlastné náklady
3.reprodukčná obstarávacia cena - ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darom
4.reálna hodnota - nehnuteľnosť nadobudnutá vkladom,kúpou podniku,ďalej ak ide o nehnuteľnosť,v ktorej sú umiestnené prostriedky technických rezerv posudkom znalca a technické rezervy kvalifikovaným odhadom v účtovných jednotkách, ktoré sú poisťovňami alebo zaisťovňami podľa osobitných predpisov,
reálnou hodnotou sa ocení nehnuteľnosť v obchodných spoločnostiach alebo v družstvách zanikajúcich bez likvidácie
Vsio
martinius
15.02.07,13:40
Potrebujeme to kvôli finančnej zábezpeke pre chod firmy, ktorá je podmienená určitou výškou vlastného imania firmy. Dosvidania
Nie som si istá....ale ja by som sa skôr priklonila k odpovedi nie.
PODAK
15.02.07,13:44
Ďakujem a želám pekný deň
Maxinka
27.10.10,15:28
Znalecký posudok určuje reálnu hodnotu,lebo trhovú cenu nevieš zistiť,trh s nehnuteľnosťami zas až tak nefrčí ako trh s akciami,preto existujú znalecké posudky.
-teda môžem budovu predať alebo kúpiť za inú cenu ako je v znaleckom posudku?