evucha1
15.02.07,12:46
Môže mi niekto poradiť? Má SZČO nárok na diéty ak cestuje do CR na nakup tovaru?
Dakujem
Johanka
15.02.07,12:51
Má, pozri toto ustanovenie Zákona o dani z príjmov:
§19 ods.2
e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, 87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu;87) ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)

Odkaz 87 je na Zákon o cestovných náhradách.
V ČR je denná sadzba 600 CZK :) .