siskage
15.02.07,13:38
Čo všetko potrebuje športovec (ešte študent SŠ) k daňovému
priznaniu?
Len tlačivo typu B? Výkazy nie? Je potrebné urobiť peňažný denník?
V roku 2006 si vzal auto na leasing. Robím mu riadne knihu jázd? Čo mu vlastne bude kontrolovať daňová kontrola?
Príjmy mu prichádzajú účet na základe zmluvy, ktorú s klubom
podpísal. Doklad o príjmoch je len výpis z účtu . Budem mu teda
viesť riadne pokladňu a bankový účet(osobný účet) v peňažnom denníku?
Alebo dám do peňažného denníka len položky z bankového účtu,
pri ktorých sa jedná o príjem?

Poraďte.Študovala som príspevky o športovcoch, ale veľa som toho nenašla.
Johanka
15.02.07,13:47
V prvom rade, musíš vedieť, na základe akého § ,odst. a písm. bude budú príjmy zdanené .
siskage
15.02.07,13:53
par.6 ods 2.písm.b - aspoň tak som sa dočítala

Ale čo ďalej?
siskage
15.02.07,14:05
Môže mi s tým niekto pomôcť alebo je to príliš zložité?
Johanka
15.02.07,14:27
Nie, je to tak ľahké, že sa nikomu nechce odpovedať .
Účtovník by mal vedieť, kto je v zmysle zákona o účtovníctve povinný viesť účtovníctvo. Odraziť sa môžeme hneď z kraja zákona ;) :
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje

a) rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva
1. právnických osôb, 1) ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,
2. zahraničných osôb, 2) ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov, 3)
3. fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu, 4)
b) rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky.

Takže ak to mám skrátiť budeš mu viesť JÚ a zdaňovať jeho príjmy tak ako keby bol napr. daňovník , s príjmami z podnikania.
Muška
15.02.07,14:31
siskage
15.02.07,14:31
No dobre.
Ale on nemá žiaden podnikateľský účet, napr.
Príjmy mu chodia na jeho osobný. Ako mám potom
ten bankový účet účtovať?
Z tohto účtu si platí svoje osobné veci.
Muška
15.02.07,14:34
Nie je povinnosťou mať podnikateľský účet, všetky osobné veci účtuješ ako VNZD, alebo PNZD
siskage
15.02.07,14:34
Pre Mušku.
On už je zaregistrovaný na DÚ.

Ide mi hlavne o tú evidenciu dokladov.
Ten dotyčný si napríklad vzal na leasing auto. Účtujem to riadne
ako podniakteľovi - knihu jázd a tak?

K daňovému potom dávam aj výkazy alebo nie?
Muška
15.02.07,14:34
A môže sa rozhodnúť ako každý iný podnikateľ, buď bude viesť účtovníctvo, alebo si uplatní 40 % paušálne výdavky
Muška
15.02.07,14:35
Pre Mušku.
On už je zaregistrovaný na DÚ.

Ide mi hlavne o tú evidenciu dokladov.
Ten dotyčný si napríklad vzal na leasing auto. Účtujem to riadne
ako podniakteľovi - knihu jázd a tak?

K daňovému potom dávam aj výkazy alebo nie?
Týka sa ho presne všetko ako keby bol napr. živnostník
siskage
15.02.07,14:36
Nie je povinnosťou mať podnikateľský účet, všetky osobné veci účtuješ ako VNZD, alebo PNZD

To znamená že do toho účtovníctva musím naúčtovať celý jeho
účet a rozdeliť položky na ovplyvňujúce ZD a neovplyvňujúce ZD?
Muška
15.02.07,14:36
Vedie účtovníctvo - podá výkazy k DP
použíje paušálne výdavky - nedá výkazy k DP
Muška
15.02.07,14:37
To znamená že do toho účtovníctva musím naúčtovať celý jeho
účet a rozdeliť položky na ovplyvňujúce ZD a neovplyvňujúce ZD?

Čo Ti je jednoduchšie, ak tam mal napr. len zopár príjmov, tak to zaúčtuje príjem do pokladne a ako podklad pripni výpis z účtu , kde sa ten príjem nachádza.
siskage
15.02.07,14:43
Prečo príjem do pokladne, keď je to na účte (má jeden
príjem v každom mesiaci. Ale do pokladne? Asi tomu nerozumiem
Johanka
15.02.07,14:54
Johanka
15.02.07,14:59
mimotemy Úryvok z Etikety Porady
7. Nežiadam vo svojej otázke o odpoveď konkrétneho člena Porady, ostatných ochotných Poradcov, ktorí by radi pomohli, sa to môže dotknúť.

... ale dobre si si vybrala ;) .
Muška
15.02.07,15:24
Johanka :):):) ...ja som sa k Tebe len primontovala :D
siskage
16.02.07,07:43
mimotemy Úryvok z Etikety Porady
7. Nežiadam vo svojej otázke o odpoveď konkrétneho člena Porady, ostatných ochotných Poradcov, ktorí by radi pomohli, sa to môže dotknúť.

;) .

Ospravedlňujem sa. Nechcela som sa nikoho dotknúť. Som vďačná za
všetky odpovede. Urobila som to neuvážene. Sorry
siskage
07.03.07,08:13
Príjem športovca je považovaný za službu?