OlgaM
15.02.07,15:24
Ahojte - chcem sa opýtaľ,či vreckové 5-40% pri zahraničnej pracovnej ceste je možnosť alebo povinnosť?
Díky za odpovede!
AHA
15.02.07,15:25
U SZČO možnosť u zamestnanca povinnosť ale tam máš možnosť určiť koľko
%.
Muška
15.02.07,15:44
Pridám ešte, pri kamionovej doprave to zamestnávateľ rieši napr. aj takto
95 % z celodennej diety za ubehnutých 586 km /čo je jazda za 8 hodín , t.j. u nich výkon práce vrátane povinnej prestávky/ + 5 % vreckové. A keďže šofér nemôže jazdiť viac ako 90 h za 2 týždne......vlastne mu vychádza 1 celodenná dieta na deň /bez vreckového/

A zákon o cestových náhradách to umožňuje § 13 odst. 6
(6) So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno dohodnúť v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru odchylne od tohto zákona podmienky na poskytovanie stravného v cudzej mene, ako aj nižšie stravné, ako je ustanovené v odseku 4, najviac však o 25 %.