skvrnka
15.02.07,15:27
Občianske združenia majú majetok v členení: stavby, stroje prístroje zariadena, dopr.prostr., zákl.stado zvieratá, pestov.celky, drob.dlhod.hm.m.,
ostatný dlhod.hm.m.
Nie je napr.inventár resp. iné, preto prosím poradiť, kde zaúčtovať
konské sedlo nad 30.000,- ?asi stroje prístr. a zar.?
andrej_rv
15.02.07,18:38
Podľa mňa spĺňa sedlo skôr charakter inventára ako samostatného stroja, prístroja alebo zariadenia, vyplýva to podľa mňa aj zo zatriedenia sediel do číselníka klasifikácie produkcie:
19.20.1
Kufre, tašky a iné cestovné batožiny; sedlárske a remenárske výrobky; iné výrobky z usní
Zatriedenie sedlárskych výrobkov do inventáru je uvedené napr. aj v staršej monotematickej priručke "Daňové odpisy" od Ing.Kováčovej (ELITA,1996).
skvrnka
16.02.07,09:12
Súhlasím so zatriedením sedlárske výrobky, ale občianske združenia
nemájú v postupoch účtovania a účtovej osnove "inventár"
a potrebujem to zaúčtovať v rámci predpísanej účtovnej osnovy.
Olice
16.02.07,09:38
Občianske združenia majú majetok v členení: stavby, stroje prístroje zariadena, dopr.prostr., zákl.stado zvieratá, pestov.celky, drob.dlhod.hm.m.,
ostatný dlhod.hm.m.
Nie je napr.inventár resp. iné, preto prosím poradiť, kde zaúčtovať
konské sedlo nad 30.000,- ?asi stroje prístr. a zar.?
Ja pracujem v príspevkovej organizácií a my máme inventár v analytickej evidencii na účte 022...4.
Podľa účtovnej osnovy pre rozpočtové a príspevkové organizácie bol pred časom inventár na účte 024.
Možno by to mohol byť aj účet 029 - ostatný dlhodobý hmotný majetok.
skvrnka
16.02.07,15:40
Potvrdzuje to môj názor zaúčtovať to na 022 stroje, prístroje a zariadenia
(to, že si na nej organizácia urobí analytiku 022 ...4 inventár
je internou vecou).
Na 029 máme charakterizované otvárky lomov, pieskovní, skladok,
technické rekultivácie a i., takže tam mi to nepasuje.
Ďakujem za odpoveď a zostanem teda na tej 022.